Vaclovas Bagdonavičius

Bagdonãvičius Vaclovas 1941 09 02Gervėnai (Kurtuvėnų vlsč., Šiaulių apskr.) 2020 03 22Vilnius, lietuvių filosofas. Dr. (hum. m.; filos. m. kand. 1987).

Išsilavinimas ir veikla

1965 baigė Vilniaus universitetą (lietuvių kalbą ir literatūrą). Nuo 1972 dirbo Kultūros, filosofijos ir meno institute (iki 1991 Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas, iki 2002 Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas); 1992–2008 direktorius. Nuo 1996 dar dėstė Lietuvos edukologijos universitete. 1988 įkūrė Vydūno draugiją ir jai vadovavo iki 2011; Indijos bičiulių draugijos vienas steigėjų (1967). Lietuvos kultūros fondo valdybos, Tautos namų tarybos, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos narys. V. Bagdonavičiaus rūpesčiu 1991 iš Detmoldo (Vokietija) buvo pervežti ir Bitėnuose perlaidoti Vydūno palaikai.

Vaclovas Bagdonavičius

Darbas spaudoje

Buvo žurnalo Filosofija. Sociologija redaktoriaus pavaduotojas, almanachų Ramuva, Naujoji sąmonė vienas atsakingųjų redaktorių. Mažosios Lietuvos enciklopedijos redakcinės kolegijos narys (nuo 1997), pirmininkas (nuo 2006), vyriausiasis redaktorius (nuo 2008), Mažosios Lietuvos enciklopedinio žinyno anglų (2014), lietuvių (2015) ir vokiečių (2018) kalbomis vyriausiasis redaktorius, straipsnių autorius.

Filosofiniai tyrinėjimai

Pagrindinės tyrimo sritys – Lietuvos filosofijos bei etninės minties istorija, etikos teorija, literatūros istorija, Mažosios Lietuvos kultūra.

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Filosofiniai Vydūno humanizmo pagrindai (1987), Sugrįžti prie Vydūno: Straipsniai, esė, pokalbiai (2001), Spindulys esmi begalinės šviesos: Etiudai apie Vydūną (2008), Vydūnas (su A. Martišiūte-Linartiene, 2017 22018). Parengė Vydūno raštus (4 t. 1990–94), sudarė ir redagavo straipsnių rinkinį Vydūnas lietuvių kultūroje (1994).

Apdovanojimai

J. Basanavičiaus premija (2014).

698

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką