Chòmskis Vaclovas 1909 11 14Rietavas 1976 04 22Vilnius, lietuvių geografas, limnologas. M. Kabailienės tėvas. Geogr. m. dr. (1967).

Išsilavinimas ir profesinė veikla

1936 baigė Vytauto Didžiojo universitetą (matematiką ir fiziką). 1936–40 dirbo mokytoju Kauno ir Rokiškio gimnazijose. Nuo 1940 dėstė Vilniaus universitete, 1945–52 Kartografijos katedros, 1952–68 Fizinės geografijos ir kartografijos katedros vedėjas, 1946–64 Gamtos mokslų fakulteto dekanas; profesorius (1968). 1946–56 dar dirbo Lietuvos mokslų akademijos Geologijos ir geografijos institute; su K. Bieliuku suorganizavo ežerotyros grupę ir jai vadovavo. 1953–57 vadovavo Lietuvos mokslų akademijos ežerotyros ekspedicijoms. Jo rūpesčiu 1966 Vilniaus universitete įkurta Kartografijos laboratorija, kuri jam vadovaujant parengė Lietuvos TSR atlasą (išleistas 1981, LSSR valstybinė premija 1983); V. Chomskis – atlaso mokslinės komisijos pirmininkas. Atliko daugelio ežerų batimetrinius matavimus, sudarė jų litologinius, nuolydžių ir kitus planus, tyrė paviršinių nuosėdų cheminę sudėtį, hidrochemines ir termines vandens masių savybes. Ištyrė ežero dubens formos įtaką mažų vandens baseinų terminiam ir dinaminiam režimui (monografija Mažų ežerų dinamika ir termika 1969, rusų kalba), remdamasis morfologinėmis ežerų dubenų savybėmis aiškino ežerų dubenų kilmę.

Vaclovas Chomskis

Sukūrė naujų matematinių metodų šilumos pernašai ir vandens masės stabilumui apskaičiuoti. Pirmasis atskleidė Lietuvos ežerų hidrodinaminius bruožus, pateikė dinaminę ir terminę ežerų klasifikaciją. Paskelbė daugiau kaip 40 mokslinių darbų iš ežerotyros, Lietuvos kartografijos istorijos, parašė monografijų.

Svarbiausi veikalai

Žemės forma ir jos masė (1957), Lietuvos TSR fizinė geografija (t. 1 1958, su kitais; LSSR valstybinė premija 1959), Mažų ežerų dinamika ir termika (1969, rusų kalba), Kartografija (1979).

Apdovanojimai

LSSR valstybinė premija (1959)

LSSR valstybinė premija (1983)

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką