Čižinas Vaclovas 1900 01 25Kulniškiai (Gelvonų valsčius) 1980 03 10Wayne (Niujorko valstija), lietuvių pedagogas, visuomenės veikėjas.

Išsilavinimas ir darbinė veikla

1927 baigė Simono Daukanto mokytojų seminariją Kaune, 1938–1939 studijavo Vytauto Didžiojo universitete, 1942 baigė Vilniaus universitetą.

1917–1939 mokytojavo, 1939 dėstė Ukmergės mokytojų seminarijoje. 1941–1944 dirbo Švietimo ministerijoje; vidurinio mokslo departamento direktorius.

1944 pasitraukė į Vokietiją. 1946 suorganizavo lietuvių progimnaziją Neumünsteryje (buvo jos direktorius), vėliau – gimnaziją Klein-Wittensee; 1949 mokytojavo Pinnebergo gimnazijoje.

Bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje.

Visuomeninė veikla

1925 Lietuvių mokytojų profsąjungos Kauno skyriaus pirmininkas, nuo 1927 sekretorius, 1933–1939 centro valdybos sekretorius.

1950–1954 Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių mokytojų sąjungos rytinių pakraščių centro valdybos vicepirmininkas.

Knygos

Parengė vadovėlių pradinėms mokykloms: Lietuvos istorija (vadovėliai 4, 5 ir 6 skyriams; su Pauliumi Šležu, 1936), Istorija (5–6 skyriui; 1940).

Išleido knygas: Vadovas po Kauną ir apylinkes (1935), Aplinkos ir tėvynės pažinimo metodikos metmenys (1938), Liaudies kultūros problemos (1939), Tautinis auklėjimas šeimoje (1953), Šeima tautinėje bendruomenėje (1971).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką