Vaclovas Juodpusis

Júodpusis Vaclovas 1938 03 28Kapėnai (Viekšnių vlsč.), lietuvių muzikologas. 1962 baigė Lietuvos konservatoriją (K. Griauzdės muzikos teorijos klasę). 1959–60 Lietuvos radijo muzikos redaktorius. 1961–67 – Lietuvių kalbos ir literatūros instituto vyriausiasis laborantas, Fonogramų kabineto vedėjas. 1967–68 savaitraščio Kalba Vilnius muzikos redaktorius, 1968–86 Lietuvos televizijos Muzikos redakcijos vyresnysis redaktorius (1974–76 vyriausiasis). 1986–91 Kultūros ministerijos Repertuaro redakcinės kolegijos narys. 1989–96 laikraščio Muzikos barai vyriausiasis redaktorius. 1992–2001 Kultūros ministerijos vyriausiasis specialistas muzikai. 1999–2020 tarptautinio muzikos festivalio Sugrįžimai meninis konsultantas, 2003–20 tarptautinio menų festivalio Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu koncepcijos vienas kūrėjų ir renginių vedėjas. Nuo 2003 S. Vainiūno namų direktorius.

Užrašė daugiau kaip 4000 liaudies dainų melodijų, ir tekstų, dainuojamų pasakų melodijų, garsų pamėgdžiojimų. Redagavo Lietuvių liaudies dainyno tomus 3–4, 10, 14 ir parengė šio dainyno tomus 7 ir 13, Lietuvių tautosakos tomo 3 ir 5 melodijas. Harmonizavo lietuvių liaudies dainų chorams ir balsui su fortepijono pritarimu. Rengė ir vedė Lietuvos radijo laidas Lietuvių liaudies dainininkai, pasakoriai, muzikantai, Lietuvių tautosakos rinkėjai ir puoselėtojai (1963–66), Kunigai – lietuvių tautosakos rinkėjai (1988–89), Muzikinės sukaktys, Tautiečių balsai (1991–2002).

Knygos

Parašė monografiją Juozas Pakalnis (1972), knygas Čiurlionio ansamblis 1949–1991: Onos Mikulskienės dienoraštis (2005), Tai buvo… (1 tomas, 2008, 2 tomas 2013, 3 tomas, 2021).

Sudarė ir parengė J. Indros, J. Pakalnio, V. Jakubėno, A. Kačanausko, A. Mikulskio (Tautinės mišios Už kenčiančią Lietuvą; Dainuojanti jaunystė; Giesmės Jėzau, Jėzau, ateiki pas mane), A. Belazaro, G. Gudauskienės (Variacijos fortepijonui Suktinis, Aš čia – gyva) vokalinės ir instrumentinės muzikos rinkinių, t. p. lietuvių liaudies dainų rinkinį Močiute motinėle (1993), O. Mikulskienės knygą Čiurlionio ansamblis 1940–1949. Dienoraštis (2000), V. Dambrausko knygą Kompozitorius Jonas Dambrauskas (2002).

Parengė melodijų knygoms, tarp jų – J. Dovydaičio Lietuvių liaudies pasakos su dainuojamais intarpais (1997 ir 2000), Zervynos (1964), Ignalinos kraštas (1966), Dieveniškės (1968), Angelė Vyšniauskaitė. Lietuvių šeimos tradicijos (1967). Muzikos barų kalendoriaus (1991–98), Muzikos kalendoriaus (1999–2020, abu kasmetiniai) autorius ir rengėjas.

Apdovanojimai

Vlado Jakubėno premija (1993), Gedimino ordino Riterio kryžius (2009).

L: Muzikologas Vaclovas Juodpusis 75 Vilnius 2013, R. Aleknaitė‑Bieliauskienė Vaclovas Juodpusis: mes – Lietuvos vaikai Vilnius 2018.

3119

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką