Vaclovas Juodpusis

Júodpusis Vaclovas 1938 03 28Kapėnai (Viekšnių vlsč.), lietuvių muzikologas.

Išsilavinimas ir veikla

1962 baigė Lietuvos konservatoriją (K. Griauzdės muzikos teorijos klasę). 1959–60 Lietuvos radijo muzikos redaktorius. 1961–67 – Lietuvių kalbos ir literatūros instituto vyriausiasis laborantas, Fonogramų kabineto vedėjas. 1967–68 savaitraščio Kalba Vilnius muzikos redaktorius, 1968–86 Lietuvos televizijos Muzikos redakcijos vyresnysis redaktorius (1974–76 vyriausiasis). 1986–91 Kultūros ministerijos Repertuaro redakcinės kolegijos narys. 1989–96 laikraščio Muzikos barai vyriausiasis redaktorius. 1992–2001 Kultūros ministerijos vyriausiasis specialistas muzikai. Nuo 2003 S. Vainiūno namų direktorius.

Užrašė daugiau kaip 4000 liaudies dainų melodijų. Redagavo Lietuvių liaudies dainyno tomus 3–4, 10, 14 ir parengė šio dainyno tomus 7 ir 13, Lietuvių tautosakos tomo 3 ir 5 melodijas. Harmonizavo lietuvių liaudies dainų chorams ir balsui su fortepijono pritarimu. Lietuvos radijo laidos Tautiečių balsai autorius ir vedėjas (1991–2002).

Knygos

Parašė monografiją Juozas Pakalnis (1972), knygas Čiurlionio ansamblis 1949–1991. Onos Mikulskienės dienoraštis (2005), Tai buvo… (2008).

Sudarė ir parengė J. Indros, J. Pakalnio, V. Jakubėno, A. Kačanausko, A. Mikulskio, A. Belazaro, G. Gudauskienės vokalinės muzikos rinkinių, t. p. O. Mikulskienės knygą Čiurlionio ansamblis 1940–1949. Dienoraštis (2000).

Parengė melodijų knygoms, tarp jų – J. Dovydaičio Lietuvių liaudies pasakos su dainuojamais intarpais (1997 ir 2000), Muzikos barų kalendorių (1991–98), Muzikos kalendorių (1999–2012).

3119

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką