Vaclovas Kazimieras Žilinskis

Žilnskis Vaclovas Kazimieras (lenk. Wacław Żyliński) 1803 03 01Merkinė 1863 05 05Sankt Peterburgas (palaidotas Nedzingės Švč. Trejybės bažnyčioje), Vilniaus vyskupas, Mogiliavo arkivyskupas. 1824 baigė Vilniaus kunigų seminariją. 1826 įšventintas kunigu. Minsko kunigų seminarijos teologijos profesorius, rektorius, 1829 pakeltas Minsko katedros kapitulos kanauninku. 1830–46 Dvasinės katalikų kolegijos Sankt Peterburge asesorius, atstovaujantis Minsko ir Vilniaus vyskupams. 1832 vyskupo A. B. Klongevičiaus rūpesčiu perkeltas į Vilnių ir pakeltas Vilniaus kapitulos prelatu scholastu, vėliau dekanu. 1846 Rusijos imperatoriaus Nikolajaus I įsakymu (prieštaraujant Vilniaus kapitulai) paskirtas Vilniaus vyskupijos administratoriumi, 1848 – Vilniaus vyskupu (12 17 patvirtino popiežius Pijus IX). Garsėjo plačia ir uolia ganytojiška veikla. 1856 paskirtas Mogiliavo arkivyskupu (09 30 patvirtino popiežius Pijus IX), bet Vilniaus kapitulos prašymu Vilniaus vyskupiją dar valdė iki 1858. Palaikė ryšius su Žemaičių vyskupu M. Valančiumi. Vilniaus katedros kapitulai testamentu paliko 32 Vilniaus vyskupų portretų rinkinį (dauguma jų saugomi Lietuvos dailės muziejuje, kiti – Vilniaus arkikatedroje bazilikoje).

Baltojo Erelio ordinas (Lenkija, 1862).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką