Sidzikáuskas Vaclovas 1893 04 10Šiaudinė (Kidulių vlsč.) 1973 12 02Niujorkas, Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas. Vlado Sidzikausko brolis. Teisininkas, diplomatas.

Vaclovas Sidzikauskas

Nuo 1916 Maskvos, vėliau Berno universitete studijavo teisę, 1935 baigė Vytauto Didžiojo universitetą. Nuo 1917 Santaros, vėliau Lietuvos ūkininkų partijos centro komiteto narys. 1918–19 Teisingumo ministerijos reikalų vedėjas, Baudžiamosios teisės ir administravimo departamento direktorius. 1919–22 Lietuvos misijos Šveicarijoje I sekretorius, einantis atstovo pareigas, atstovas. 1922–31 – atstovas, įgaliotasis ministras Vokietijoje, nuo 1925 dar ir Austrijoje, Šveicarijoje, 1931–34 įgaliotasis ministras Didžiojoje Britanijoje. 1920–34 (su pertraukomis) dar Lietuvos atstovas prie Tautų Sąjungos, 1931–32 Nuolatiniame tarptautiniame teisingumo tribunole Hagoje. 1936–40 dėstė Prekybos institute, buvo Lietuvos Shell bendrovės direktorius. 1937–39 Lietuvos Vakarų sąjungos pirmininkas. Bendradarbiavo periodiniuose leidiniuose Teisininkų žinios, Naujoji Romuva, Lietuvos ūkis.

įgaliotasis ministras V. Sidzikauskas (1930–32; Nacionalinis skaitmeninis archyvas)

Lietuvos atstovas prie Tautų Sąjungos V. Sidzikauskas (dešinėje) su Lietuvos užsienio reikalų ministru D. Zauniumi (1932; Vokietijos federacinis archyvas Koblenze)

1940 06 SSRS okupavus Lietuvą slapstėsi, 1941 pradžioje nelegaliai pasitraukė į Vokietiją. Už Klaipėdos bylos gynimą tribunole Hagoje (1932) ir vadovavimą Lietuvos Vakarų sąjungai gestapo suimtas, apie 2 m. kalintas Soldau ir Osvencimo (Auschwitz-Birkenau) koncentracijos stovyklose, vėliau gyveno Berlyne prižiūrimas policijos. 1944–47 Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto užsienio delegatūros pirmininkas, 1945–47 komiteto politinės komisijos vadovas, nuo 1947 Vykdomosios tarybos, 1964–66 Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininkas. Nuo 1950 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1952–73 Lietuvos laisvės komiteto pirmininkas. Nuo 1954 Lietuvos delegacijos Pavergtųjų Europos tautų asamblėjoje, 1960–61 Asamblėjos vadovas.

V. Sidzikauskas (kairėje) ir S. Lozoraitis (vyresnysis) Pavergtųjų Europos tautų asamblėjos sesijoje (20 a. 7 dešimtmetis)

Prisiminimų knyga Lietuvos diplomatijos paraštėje (išleista 1994).

Vaclovas Sidzikauskas (1956)

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką