Vaivadà Vacys 1958 11 29Telšiai, lietuvių istorikas, visuomenės veikėjas. Dr. (hum. m., 1995).

Išsilavinimas ir veikla

1985 baigė Vilniaus universitetą. Iki 1993 dirbo Telšių kraštotyros muziejuje (nuo 1988 Žemaičių muziejus Alka). Nuo 1993 dirba Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute (iki 2003 Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centras), 1993–95 Istorijos kabineto vedėjas, 1999–2001 centro direktorius; nuo 1993 vadovauja instituto ilgalaikiam projektui Skaitmeninio Klaipėdos miesto, krašto bei Žemaitijos tiriamojo archyvo formavimas. Nuo 1995 dar dėsto ir Klaipėdos universitete; docentas (2010).

1988 su kitais įkūrė Žemaičių kultūros draugiją. 2006–09 Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininkas. 2010–13 Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių tarybos (ICOMOS) Lietuvos nacionalinio komiteto, 2013–19 komiteto biuro narys. Nuo 2008 klaipėdiečiams organizuoja istorinių paskaitų ciklą Vakarai su senąja Klaipėda.

Tyrimai ir publikacijos

Tiria konfesionalizacijos procesus Vakarų Lietuvoje.

Parašė monografijas Žemaitijos istorija (su kitais, 1997), Katalikų Bažnyčia ir Reformacija Žemaitijoje XVI a: esminiai raidos bruožai (2004), Vertybių transformacijos: Baltijos regiono rytinė pakrantė XIII–XVIII amžiais / Value Transformations in the Eastern Baltic Region, 13–18 centuries (su kitais, 2015). Paskelbė mokslinių straipsnių.

Parengė istorijos šaltinių publikacijų: Dokumentas apie S. Gorskio vedybas (Žemaičių praeitis, 2 tomas, 1993), Dėl A. Gorskio dalyvavimo 1831 m. sukilime. Mirusių per choleros epidemiją 1831 metais Biržuvėnų dvaro žmonių sąrašas (Žemaičių praeitis, 2 tomas, 1993), Aclune osservazioni riguado all’opera di Michele Bianchi (Alberto Vimina) / Keletas pastabų dėl Michele Bianchi (Alberto Viminos) veikalo (Lenkijos pilietinių karų istorija / Historia delle gverre civili di Polonia, 2012), Klaipėdos antspaudai, herbas ir jų panaudojimo pavyzdžiai XIII–XX a. (su kitais, Klaipėdos tapatumo ženklai: antspaudas, herbas, vėliava, 2012), Juozapo Mykolo Karpio „Ganytojiškas laiškas Žemaičių vyskupijos dvasininkams“ (su A. Pacevičiumi, 2013).

Vacys Vaivada

Sudarė mokslo leidinius: Acta Historica Universitatis Klaipedensis (11 tomas: Klaipėdos visuomenės ir miesto struktūros, su Dainiumi Elertu, 2005), Rytų Europos vokiečių kultūros ir istorijos federalinio instituto darbai (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, 27 tomas, 2006, su Ch. von Gahlbecku), Krikščionybės raidos kontekstai Žemaitijoje (2010, su J. A. Boruta), Acta Historica Universitatis Klaipedensis (22 tomas: 1260 metų Durbės mūšis: Šaltiniai ir istoriniai tyrimai, 2011), Šviesa ir šešėliai Lietuvos evangelizacijos istorijoje (2011, su J. A. Boruta), Acta Historica Universitatis Klaipedensis (27 tomas: Krikščioniškosios tradicijos raiška viduramžių – naujausiųjų laikų kasdienybės kultūroje: europietiški ir lietuviški puslapiai, 2013), Vertybių transformacijos Baltijos regiono rytinėje pakrantėje brandžiaisiais viduriniais – ankstyvaisiais naujaisiais amžiais: projekto šaltinių žinynas (2015; ir atsakingasis sudarytojas).

-Vacys Vaivada

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką