„Vadovas“, katalikų kunigų leistas mėnesinis žurnalas, 1908–14 ėjęs Seinuose. Išėjo 76 numeriai.

Leidėjai

Leido K. Prapuolenis, finansavo Šv. Kazimiero draugija.

Straipsnių tematika

Spausdino vyskupijų nurodymus, sprendimus, žymių teologų kalbas, religijos, kultūros, ekonomikos straipsnius, pamokslus, maldas, svarstė kalbos dalykus ir kita.

Bendradarbiai

Bendradarbiavo P. Bučys, B. Čėsnys, V. Dvaranauskas, J. Galdikas, A. Grigaitis, V. Kulikauskas, J. Narbutas, J. Reitelaitis, J. Totoraitis, T. Žilinskas ir kiti.

Redaktoriai

Redagavo J. Laukaitis (1908–09), J. Staugaitis (1909–13), P. Kuraitis (1913–14).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką