„Vadovė“, skaučių žurnalas, 1929–40 ėjęs Kaune. 1936 žurnalas laikinai sujungtas su Skautų aidu – leistas žurnalas Skautybė. Išėjo 37 numeriai.

Leidėjai

Leido Lietuvos skaučių brolijos Vyriausiojo štabo skaučių skyrius, nuo 1937 – Lietuvos skautų sąjungos Skaučių seserija.

Straipsnių tematika

Rašė apie Lietuvos ir kitų šalių skaučių organizacijų veiklą, auklėjimo metodus, skelbė draugovės dokumentus.

Bendradarbiai

Bendradarbiavo V. Arminaitė, L. Čepienė, S. Kymantaitė‑Čiurlionienė, F. Dičiūtė, E. Gimbutienė, E. Jurgutytė, D. Kesiūnaitė, A. Kisieliūtė, O. Mašiotienė, M. Mironaitė, V. Daugirdaitė-Sruogienė, J. Vaičiūnienė, G. Venclauskaitė, G. Žmuidzinavičiūtė ir kiti.

Redaktoriai

Redagavo E. Barščiauskaitė, E. Motuzaitė, P. Lastienė, K. Žilinskienė.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką