„Vadovė“, skaučių žurnalas, 1929–40 ėjęs Kaune. 1936 žurnalas laikinai sujungtas su Skautų aidu – leistas žurnalas Skautybė. Išėjo 37 numeriai. Leido Lietuvos skaučių brolijos Vyriausiojo štabo skaučių skyrius, nuo 1937 – Lietuvos skautų sąjungos Skaučių seserija. Rašė apie Lietuvos ir kitų šalių skaučių organizacijų veiklą, auklėjimo metodus, skelbė draugovės dokumentus.

žurnalo Vadovė viršelis (1935 nr. 2-3)

Bendradarbiai

Bendradarbiavo V. Arminaitė, L. Čepienė, S. Kymantaitė‑Čiurlionienė, F. Dičiūtė, E. Gimbutienė, E. Jurgutytė, D. Kesiūnaitė, A. Kisieliūtė, O. Mašiotienė, M. Mironaitė, V. Daugirdaitė-Sruogienė, J. Vaičiūnienė, G. Venclauskaitė, G. Žmuidzinavičiūtė ir kiti.

Redaktoriai

Redagavo E. Barščiauskaitė, E. Motuzaitė, P. Lastienė, K. Žilinskienė.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką