Kamuntãvičienė Vaida 1974 10 21Kėdainiai, lietuvių istorikė. Dr. (hum. m., 2002).

Išsilavinimas ir veikla

1996 baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 2000 stažavo Centrinės Europos universitete Budapešte, Lenkijos istorijos institute Varšuvoje, 2001 – Varšuvos, 2003 – Minsko universitete. 2002–10 dirbo Vytauto Didžiojo universiteto Č. Milošo slavistikos, 2010–12 – Kauno istorijos centre. Nuo 2002 dėsto Vytauto Didžiojo universitete, nuo 2012 buvo Istorijos katedros vedėja; profesorė (2012). Vadovavo moksliniams projektams: Bažnyčios santykiai su valstybe ir visuomene Lietuvoje (2008–14), Kauno šv. Mikalojaus bažnyčios ir benediktinių vienuolyno istorija (2012–14).

Vaida Kamuntavičienė

Tyrimų sritys ir publikacijos

Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvos Katalikų Bažnyčios ir visuomenės santykių istorija, mentaliteto raida, mikroistorija.

Svarbiausi veikalai: Katalikų bažnyčios ir valstybės santykiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII a. antrojoje pusėje (2008), Kauno šv. apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedra bazilika (su kitais, 2008), Apytalaukio parapija: mikrobendruomenės istorija (su L. Šinkūnaite, 2012), Kauno benediktinių vienuolyno istorija XVII–XX a. pradžioje (2016); viena monografijos Nuo apaštalų iki kankinių: Jėzaus draugijos reprezentavimo modeliai nuo pat pradžių iki uždraudimo (2016) autorių. Paskelbė apie 50 mokslinių straipsnių.

Sudarė knygas: Czesławas Miłoszas iš XXI a. perspektyvos (su kitais, 2007), LDK dvasingumas: tarp tradicijos ir dabarties (su kitais, 2010), Česlovas Milošas ir Lietuva (2012). Parengė metodinę priemonę studijoms Vytauto Didžiojo universitete Bažnyčios ir visuomenės santykiai Lietuvoje (2008), su kitais – vadovėlių vidurinei mokyklai. Viena enciklopedinio žinyno Lietuvos didikai (2011) autorių.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką