váida, prūsų bendruomenės susirinkimas. Jame būdavo aptariami viešieji reikalai. Atitiko lietuvių kuopa.

Paprotys šaukti vaidas gyvavo nuo gimininės gentinės bendruomenės laikų. Manoma, vėlesnėse prūsų kaimų ir valsčių bendruomenių vaidose galėjo dalyvauti visi laisvieji vyrai, o genties (žemės) vaidoje – žemesniųjų bendruomenių atstovai ir kilmingieji (vitingai).

Vaidos rinkdavosi ir Prūsą valdant Vokiečių ordinui. Vaida aprašyta Eiliuotojoje Livonijos kronikoje (parašyta 13 a. pabaigoje), minima Pauliaus Labando 1866 paskelbtame Prūsų teisyno (14 a.) nuoraše, 1441 įvykusio Prūsijos luomų suvažiavimo nutarime, Simono Grunau Prūsijos kronikoje (parašyta 1510–30).

164

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką