vaikų darželis‑mokykla

vaik daržẽlis‑mokyklà, mokyklà‑daržẽlis, ikimokyklinio (vaikų lopšelis‑darželis), priešmokyklinio ir pradinio ugdymo (pradinė mokykla) įstaiga.

Vaikų darželis-mokykla apima ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, teikia pradinį išsilavinimą ir užtikrina ugdymo(si) tęstinumą. Priimamų į vaikų darželius-mokyklas vaikų amžius ir mokymo trukmė jose įvairiose šalyse skiriasi.

Tikslas

Vaikų darželio-mokyklos tikslas – sudaryti sąlygas vaiko socializacijai, fizinių, psichinių ir dvasinių galių harmoningam skleidimuisi, įgyti socialinių įgūdžių, išmokti bendrauti su bendraamžiais, orientuotis naujoje aplinkoje, suteikti doros, mandagaus elgesio ir sveikos gyvensenos pagrindus, supažindinti su bendrosiomis žmogaus vertybėmis, lavinti gebėjimą jomis grįsti savo gyvenimą.

Ugdymas

Vaikų darželyje-mokykloje vaikams sudaromos higieninės, materialinės, pedagoginio, psichologinio ugdymosi sąlygos, užtikrinančios psichinį, fizinį vaiko saugumą ir asmens brandą, rūpinamasi tinkama vaikų mityba, sveikatos prevencija, teikiama pirmoji medicinos pagalba.

Gali būti organizuojama pailgintos arba sutrumpintos (ikimokyklinio ugdymo) darbo dienos grupių veikla, neformalusis ugdymas, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, jiems teikiama specialioji pedagoginė pagalba. Dirba auklėtojai, mokytojai, specialieji pedagogai ir kiti darbuotojai.

Vaikų darželiai-mokyklos Lietuvoje

Lietuvoje vaikų darželiai-mokyklos pradėtos steigti 1991. Į ikimokyklinio ugdymo grupę priimami vaikai nuo 1 iki 5 (6) metų amžiaus, į vienerių metų priešmokyklinio ugdymo grupę – nuo 5 iki 6 (7) metų amžiaus, mokytis pagal keturmetę pradinio ugdymo programą – nuo 6 (7) metų.

2012/2013 veikė 83 vaikų darželiai-mokyklos, 2017/2018 – 68 darželiai-mokyklos (buvo 5895 mokiniai, dirbo 551 mokytojas, 41 specialusis paedagogas, 8 psichologai).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką