vaikų lopšelis‑darželis

vaik lopšẽlis‑daržẽlis, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaiga.

Vaikų lopšeliai‑darželiai (dar vadinami motinų, mažylių, vaikų žaidimų centrais ir kitaip) yra pirmoji švietimo sistemos pakopa. Į vaikų lopšelius-darželius priimamų vaikų amžius įvairiose šalyse skiriasi.

Tikslas

Vaikų lopšelio-darželio tikslas – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, t. p. etninius, socialinius, pažintinius poreikius, puoselėti vaiko galias (intelektines, emocijų, valios, fizines), lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę, skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti įvairius gebėjimus, puoselėti individualybę, padėti vaikams suvokti bendrąsias žmogaus vertybes.

Veikla ir rūšys

Vaikų darželiuose vaikai mokomi pagrindinių įgūdžių, kalbos, skaityti, gamtos pažinimo, darbelių, menų naudojant žaidimus ir kitas mažamečiams pritaikytas ugdymo priemones.

Vaikų lopšeliai-darželiai yra valstybiniai ir privatūs (dažniausiai išlaikomi privačių asmenų, religinių ir visuomeninių organizacijų). Gali būti dieniniai ir savaitiniai, specialieji (specialiųjų poreikių vaikams) ir sanatoriniai‑reabilitaciniai.

Skirstomi į grupes pagal amžių. Pagal amžiaus individualias savybes sudarytas dienos režimas, higieninės, pedagoginės, psichologinės sąlygos, kurios užtikrina psichinį, fizinį vaiko saugumą ir asmenybės brandą.

Pirmieji vaikų darželiai

Pirmąją žinomą vaikų globos įstaigą 1779 Strasbūre įsteigė protestantų dvasininkas J. F. Oberlinas (1740–1826), pirmąją vaikų darželio tipo įstaigą (mažylių mokyklą) 1816 New Lanarke (Škotija) – R. Owenas.

Pirmą kartą vaikų darželiu ikimokyklinę įstaigą pavadino F. W. A. Fröbelis.

Vaikų darželiai Lietuvoje

Lietuvoje pirmąjį lietuvišką vaikų darželį 1905 Marijampolėje įsteigė Šv. Kazimiero draugija.

20 a. pradžioje Lietuvoje buvo steigiami lopšeliai, jie vadinti kūdikių ėdelėmis. Vaikų lopšelius-darželius steigė įvairios labdaros draugijos. 1921 vaikų lopšelis-darželis buvo atidarytas Kaune. 20 a. 3–4 dešimtmetyje daugiausia vaikų lopšelių-darželių įvairiose vietose išlaikė Lietuvos vaiko ikimokyklinio ugdymo draugija (1939 jai priklausė 116 vaikų lopšelių-darželių, juose buvo dirbama pagal F. W. A. Fröbelio pedagoginę sistemą) ir Šv. Vincento Pauliečio draugija (1937 jai priklausė 45 vaikų lopšeliai-darželiai, juose buvo dirbama pagal M. Montessori pedagoginę sistemą, Montessori pedagogika), vaikų lopšelius-darželius t. p. steigė ir kitos draugijos (Kūdikių gelbėjimo, Lietuvos moterų globos, „Pieno lašo“ draugija, Šv. Kazimiero, Vaikelio Jėzaus draugija) bei privatūs asmenys.

Salako vaikų darželio auklėtiniai su auklėtoja (apie 1926; © Zarasų krašto muziejus)

Marijampolės vaikų darželio auklėtiniai su auklėtoja (1927; © Lietuvos švietimo istorijos muziejus)

1921 Vaikelio Jėzaus draugija įsteigė pirmuosius kursus vaikų lopšelių-darželių ir vaikų prieglaudų vedėjoms rengti. 1932 Caritas prie Kauno mokytojų sąjungos organizavo vaikų lopšelių-darželių auklėtojų dvimečius kursus, 1936 ir 1939 Šv. Vincento Pauliečio draugija – dvimečius vaikų lopšelių-darželių vedėjų kursus, 1936, 1937 ir 1938 Lietuvos vaiko draugija – vaikų lopšelių-darželių vedėjų mokamus 8 mėn. kursus; tris šių kursų laidas iš viso baigė 123 klausytojos. Veikė ir privačių kursų (1934, 1935 ir 1936 R. Rozentalienės, pagrįsti O. Decroly pedagogine sistema, 1932 ir 1935 M. Varnienės, pagrįsti M. Montessori pedagogine sistema). 1936 priimtas Vaikų darželių ir aikštelių įstatymas, pagal kurį vaikų lopšelius-darželius ėmė labiau kontroliuoti Švietimo ministerija, naujiems vaikų lopšeliams-darželiams steigti reikėjo jos leidimo.

1940 buvo 197 vaikų lopšeliai-darželiai (Lietuvos vaiko draugijos – 62, Šv. Kazimiero draugijos – 17, kitų draugijų ir privačių asmenų – 60); juos lankė 6815 vaikų.

SSRS okupavus Lietuvą vaikų lopšeliai-darželiai buvo suvalstybinti. Švietimo liaudies komisariate veikė ikimokyklinio auklėjimo įstaigų ir vaikų namų skyrius. 1941 pradžioje veikė 254 vaikų lopšeliai-darželiai (12 500 vaikų). Po Antrojo pasaulinio karo imta steigti daugiau vaikų lopšelių-darželių. 1959 vaikų darželius pradėta jungti su vaikų lopšeliais, dar vėliau vaikų lopšeliai-darželiai tapo pagrindine ikimokykline įstaiga. 1985 buvo 297 vaikų lopšeliai-darželiai (9300 vaikų).

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1991 pradėti steigti vaikų darželiai‑mokyklos. 1998 priimti Ikimokyklinio ugdymo įstaigos nuostatai. Į ikimokyklinio ugdymo grupę priimami kūdikiai nuo gimimo iki 5 (6) m., į vienerių metų priešmokyklinę ugdymo grupę – nuo 5 iki 6 (7) m. amžiaus. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistus rengia Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, Vilniaus universiteto Švietimo akademija, Vilniaus, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio kolegijos.

2012/2013 buvo 660 vaikų lopšelių-darželių (104 530 vaikų, 12 915 pedagogų), 52 specialiųjų poreikių vaikų lopšeliai-darželiai (1555 vaikai).

modulinis vaikų lopšelio-darželio Gabijėlė priestatas Vilniuje, Pašilaičiuose (atidarytas 2019 pabaigoje)

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2018 pabaigoje veikė 731 ikimokyklinio ugdymo įstaiga (miestuose – 632, kaimo vietovėse – 99) ir 517‑oje bendrojo ugdymo mokyklų įsteigtos ikimokyklinio ugdymo grupės. Buvo ugdoma apie 120 900 vaikų. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbo 14 258 pedagoginiai darbuotojai (iš jų – 10 967 auklėtojai ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 576 meninio ugdymo pedagogai, 592 logopedai, 93 specialieji pedagogai, 59 psichologai).

vaikų lopšelis; vaikų darželis; darželis; lopšelis

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką