Valaičia, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvių šeima iš Suvalkijos – tėvas, 3 sūnūs partizanai ir jų sesuo ryšininkė.

Ūkininkai motina Agota Antanynaitė‑Valaitienė ir tėvas Pranciškus Jeronimas Valaitis kilę iš Šunkarių (Lukšių vlsč.). Tėvas ir sūnūs partizanai priklausė Žalgirio rinktinei. Vyriausias sūnus Pranas (slapyvardis Nevėžis; 1924–1946 11 28) partizanu tapo 1944; žuvo Ožkiniuose (Lukšių vlsč.). Jo brolis Antanas (slapyvardis Briedis; 1927–1949 08 19) partizanu buvo nuo 1945; žuvo Briediškėje (Lukšių vlsč.). Kitas brolis Vitas (slapyvardžiai Nemunėlis, Vyturys, Petras; g. 1930) partizanu tapo 1947; žuvo prie Naidynės (Lekėčių vlsč.). 1947, gresiant suėmimui, pas partizanus išėjo ir tėvas (slapyvardis Gaidys; g. 1895, m. 1974 01 16 Bunikėliuose, Plokščių apyl.). 1951 suimtas bunkeryje Marmiškėje (prie Kazlų Rūdos); iki 1957 kalintas lageryje.

Bronė Valaitytė

Bronė Valaitytė (slapyvardis Birutė; 1924–2009) nuo 1945 buvo P. Runo (slapyvardžiai Šarūnas, Daugirdas) vadovaujamo junginio ryšininkė. 1947 suimta ir 8 m. kalinta. Aktyviai dalyvavo Lietuvos sąjūdžio (Sąjūdis) veikloje.

2921

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką