Valdas Adamkus

Adakus Valdas, iki 1955 Voldemaras Adamkãvičius 1926 11 03Kaunas, penktasis ir septintasis Lietuvos Respublikos prezidentas (1998–2003 ir 2004–09), Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) lietuvių visuomenės veikėjas, ekologas. 10 universitetų (tarp jų – Vilniaus universiteto, Kauno technologijos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos) garbės daktaras. I. Adamkavičiaus sūnus, A. Adamkienės vyras. Mokydamasis Kauno Aušros gimnazijoje dalyvavo Lietuvos antinaciniame pasipriešinime (Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narys; su kitais leido ir redagavo pogrindinį laikraštį Jaunime, budėk!). 1944 su tėvais pasitraukė į Vokietiją, 1946 baigė Eichstätto lietuvių gimnaziją. Įstojo studijuoti Miuncheno universiteto Gamtos fakultete. 1948 Pavergtųjų tautų olimpiadoje Niurnberge laimėjo du aukso (šuolių į aukštį ir į tolį rungtyse) ir du sidabro (sprinto rungtyse) medalius. 1949 apsigyveno JAV (1955 įgijo pilietybę).

Išsilavinimas ir profesinė veikla emigracijoje

1960 baigė Ilinojaus technologijos institutą (statybų inžinieriaus specialybę). 1970–81 JAV penktojo (didžiausio) gamtos apsaugos regiono (Ilinojaus, Indianos, Mičigano, Minesotos, Ohajo ir Viskonsino valstijos) viceadministratorius, 1981–97 administratorius valdytojas; daug prisidėjo prie Didžiųjų Ežerų išvalymo.

Lietuvos prezidento V. Adamkaus ir JAV prezidento G. W. Busho susitikimas Vašingtone (2007; Lietuvos Respublikos prezidentūra)

1980–97 Tarptautinės jungtinės komisijos Didiesiems Ežerams (JAV–Kanada) Amerikos delegacijos pirmininkas. Nuo 1972 JAV derybų su SSRS dėl gamtos apsaugos delegacijos narys ir nuolatinės JAV delegacijos, įsteigtos vykdant JAV–SSRS ekologinio bendradarbiavimo programas, pirmininkas (tos pareigos leido jam dažnai lankytis okupuotoje Lietuvoje). 1983–97 buvo JAV paramos Baltijos šalims aplinkos apsaugos srities koordinatorius, skatino ir rėmė vandenvalos įrenginių statybą, aplinkosaugos monitoringo plėtojimą, padėjo Baltijos šalių aplinkosaugininkams įsigyti mokslinės literatūros, prietaisų ir programinės įrangos. Organizavo nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos mokslininkų stažuotes JAV, padėjo Vilniaus universiteto bibliotekai įsigyti naujausios mokslinės literatūros.

Visuomeninė veikla

Lietuvos prezidentas V. Adamkus ir Lenkijos prezidentas A. Kwaśniewskis apeina Litpolbat karių rikiuotę (Vilnius, 1999)

1957–58 lietuvių studentų organizacijos Santara centro valdybos pirmininkas. 1958–65 Santaros–Šviesos federacijos vicepirmininkas, 1966–68 pirmininkas. Nuo 1961 beveik 25 m. Margučio radijo laidų vadovas. JAV lietuvių bendruomenės tarybos narys (1961–64), centro valdybos vicepirmininkas, Amerikos lietuvių tarybos narys. Su kitais rengė protesto akcijas prieš Lietuvos sovietinę okupaciją, vadovaudamas JAV lietuvių jaunimo delegacijoms įteikė peticijų dėl Lietuvos laisvinimo JAV ir Jungtinių Tautų aukščiausiems pareigūnams. 1983 ir 1991 (šios vyko jau Lietuvoje) Pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizacinio komiteto pirmininkas, 1984–89 buvo Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos pirmininkas. Nuo 1988 įsitraukė į Lietuvos politinį ir visuomeninį gyvenimą: rėmė Sąjūdį, buvo vienas Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo iniciatorių. Lietuvos aplinkosaugininkams 1992 įsteigė kasmetinę Valdo Adamkaus premiją, 1994–98 Lietuvos gamtos fondo pirmininkas.

Valstybės vadovas

1993 V. Adamkus buvo kandidato į Lietuvos Respublikos prezidentus S. Lozoraičio rinkimų kampanijos vadovas. 1996 dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų kampanijoje, telkė nuosaikiųjų vidurio jėgų bloką. 1998 ir 2004 išrinktas Lietuvos Respublikos prezidentu (atsisakė JAV pilietybės). Stiprino Lietuvos integraciją į Vakarų demokratinių valstybių tarptautines organizacijas, iškėlė spartaus šalies modernizavimo idėją ir nuosekliai rėmė jos įgyvendinimą. V. Adamkaus, kaip prezidento, užsienio politikos prioritetas buvo regioninis bendradarbiavimas. Tapo įprastos Lietuvos, Latvijos ir Estijos vadovų nuolatinės konsultacijos. V. Adamkus dėjo daug pastangų stiprinant Lietuvos ir Lenkijos ryšius, neretai tarpininkavo derinant Lenkijos ir didžiųjų Europos Sąjungos valstybių interesus. Su Ukrainos, Moldovos, Sakartvelo vadovais vykdė aktyvią Rytų partnerystės politiką.

Lietuvos prezidentas V. Adamkus ir kariuomenės vadas V. Tutkus Lietuvos partizanų pagerbimo renginyje (Vilnius, 2009)

2011 Kaune įsteigta Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus. Nuo 2017 Vilniuje kasmet rengiama tarptautinė Prezidento Valdo Adamkaus konferencija, joje siekiama stiprinti transatlantinės bendruomenės vienybę, aptarti aktualias tarptautines problemas, ieškoti jų sprendimų. Konferencijoje dalyvauja JAV, Lietuvos ir kitų Europos valstybių politikai, visuomenės veikėjai, žurnalistai. 2024 apie V. Adamkų sukurtas dokumentinis filmas Prezidentas (rež. Giedrė Genevičiūtė).

Knygos

Knygos: Likimo vardas – Lietuva (1997), Be nutylėjimų (2004 22007), Paskutinė kadencija: Prezidento dienoraščiai (2011), Pareigos, kurios nesibaigia: Prezidento dienoraščiai (2015), Esu vienas iš jūsų. Rinktinės Prezidento kalbos (2018).

Apdovanojimai

JAV prezidento aukščiausias civilinis apdovanojimas už vadybinį darbą federalinėje tarnyboje (1995), JAV gamtosaugos aukso medalis, skiriamas vyriausybės (1998). UNESCO geros valios ambasadorius žinių visuomenei (2003). Vytauto Didžiojo ordinas su auksine grandine (2003). Stasio Šalkauskio premija (2003). Laisvės premija (2016).

Lietuvos prezidentas V. Adamkus ir ponia A. Adamkienė susitinka su Lietuvoje viešinčiu Ispanijos karaliumi Jonu Karoliu I ir karaliene Sofija (Vilnius, 2009)

Sakalo ordino Didysis kryžius (Islandija), Šventojo Olafo ordino Didysis kryžius (Norvegija), Jaroslavo Išmintingojo 1 laipsnio ordinas (Ukraina, visi 1998), Marijos žemės kryžiaus ordino Grandinė ir Didysis kryžius (Estija), Išganytojo ordino Didysis kryžius (Graikija), Ordino Už nuopelnus Grandinė ir Didysis kryžius (Italija), Baltojo Erelio ordinas (Lenkija), Ordino Už nuopelnus Didysis kryžius (Maltos ordinas), Ordino Už nuopelnus Didysis kryžius (Vengrija, visi 1999), Draugystės ordino Didysis kryžius (Kazachija, 2000), Trijų žvaigždžių ordino Grandinė ir Didysis kryžius (Latvija), Garbės legiono ordino Didysis kryžius (Prancūzija), Žvaigždės ordino Grandinė (Rumunija, visi 2001), Šventojo Mešropo Maštotso ordinas (Armėnija), Baltosios rožės ordino Grandinė ir Didysis kryžius (Suomija), Šlovės ordinas (Uzbekija, visi 2002), Baltosios žvaigždės ordino Grandinė ir Didysis kryžius (Estija, 2004).

Izabelės Katalikės ordino Grandinė (Ispanija), Ordino Už nuopelnus ypatingojo laipsnio Didysis kryžius (Vokietija), Baltojo dvigubo kryžiaus ordino Didysis kryžius (Slovakija, visi 2005), Leopoldo ordino Didysis kryžius (Belgija), Ordino Už nuopelnus Grandinė ir Didysis kryžius (Vengrija), Garbingiausiojo pirties ordino Didžiojo komandoro kryžius (Didžioji Britanija), 1 laipsnio ordinas Už nuopelnus (Ukraina, visi 2006), Motinos Teresės ordinas (Albanija), Chrizantemos ordino Didžioji juosta (Japonija), Henriko Jūrininko ordino Didžioji grandinė (Portugalija), Šv. Jurgio pergalės ordinas (Sakartvelas, visi 2007), Nyderlandų liūto ordino Didysis kryžius (Nyderlandai), Ordino Už nuopelnus Grandinė (Čilė, visi 2008), Nuopelnų Austrijos Respublikai garbės ženklo Didžioji žvaigždė (Austrija), Ordinas Stara Planina (Bulgarija), Lenkijos Atgimimo ordino Didysis kryžius (Lenkija), Laisvės ordinas (Ukraina), Vachtango Gorgasalo 1 laipsnio ordinas (Sakartvelas, visi 2009).

L: E. Aleksandravičius Adamkus Vilnius 2021.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką