Rakùtis Valdas 1969 06 17Kaunas, lietuvių karo istorikas, visuomenės ir skautų veikėjas. Politikas. Dr. (hum. m., 2000).

Valdas Rakutis

Išsilavinimas ir profesinė veikla

1987–88 mokėsi Leningrado (dabar Sankt Peterburgas) aukštojoje jūreivystės mokykloje, 1988–89 tarnavo SSRS kariuomenėje. 1989–93, 1994–96 ir 1998–2003 dirbo Vytauto Didžiojo karo muziejuje (iki 1990 Kauno valstybinis istorijos muziejus); 1998–2003 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karybos istorijos skyriaus vedėjas. 1993–94 Kauno miesto švietimo skyriaus Sausumos skautų laisvalaikio centro direktorius. 1990–96 tarnavo Lietuvos savanorių (nuo 1991 Savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba) padaliniuose Kaune. 1994 baigė Vytauto Didžiojo universitetą (Lietuvos istoriją). 1996–2017 Lietuvos karo akademijos (nuo 1998 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija) dėstytojas, vyresnysis instruktorius; docentas (2007), 2012–17 šios akademijos Karo istorijos centro vyriausiasis mokslo darbuotojas. 1996–2003 dėstė ir Vytauto Didžiojo universitete. Šio universiteto ir Lietuvos karo akademijos Karo istorijos centro įkūrėjas (2002), direktorius (2002–09). 2009–14 Lietuvos karo akademijos prorektorius mokslui ir studijoms, Senato pirmininkas.

2013–20 viešosios įstaigos Kauno tvirtovės projektai (vėliau Kauno tvirtovės regioninis parkas, Kauno tvirtovės parkas) direktorius. 2015 Torūnės (Lenkija) Mikalojaus Koperniko universiteto kviestinis profesorius, 2017–20 Klaipėdos universiteto profesorius. 1997–99 stažavo Lenkijos karo istorijos institute (Varšuva), Stokholmo armijos muziejuje (Švedija), Dresdeno karininkų mokykloje (Vokietija), Terezos karo akademijoje (Austrija), Virdžinijos karo institute (Jungtinės Amerikos Valstijos) ir kitose karo istorijos institucijose. 2016–19 Lietuvos kariuomenės kanceliarijos Strateginės komunikacijos departamento vyresnysis patarėjas.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltinių serijos Acta historiae militaris Lithuaniae (pradėta leisti 2009) redakcinės kolegijos pirmininkas. Lietuvos karo akademijos leidinių Karo archyvas, Journal of Security and Sustainability Issues (nuo 2011 ir vyriausiasis redaktorius) bei Vroclavo karo akademijos leidžiamo Zeszyty Naukowe redakcinės kolegijos narys.

Politinė veikla

Lietuvos Respublikos Seimo narys (nuo 2020); priklauso partijos Tėvynės sąjunga‑Lietuvos krikščionys demokratai frakcijai, šios partijos narys (nuo 2021).

Visuomeninė veikla

1989 įstojo į Lietuvos skautų sąjungą (nuo 1995 Lietuvos skautija), 1993–94 Skautams suvienyti komisijos narys, 1994–95 Lietuvos skautų sąjungos tarybos pirmininkas, 1995–96 Lietuvos skautijos vyriausiasis skautininkas; vyresnysis skautininkas. Vienas Skautų paramos fondo steigėjų (2014), jūrų skautas (nuo 2017).

Vienas Lietuvos karo istorijos draugijos kūrėjų (2000), valdybos narys (nuo 2000) ir pirmasis pirmininkas (2000–03). Nuo 2000 priklauso draugijai Pilis, 2008–18 asociacijos Kauno tvirtovė valdybos pirmininkas. Lietuvos karo akademijos Keliautojų klubo steigėjas ir narys (nuo 2011), Europos tvirtovių ir įtvirtintų vietovių federacijos tarybos narys (nuo 2018). Vienas Jono Karolio Chodkevičiaus fondo steigėjų (2019).

Tyrimų sritys ir publikacijos

Mokslinių tyrinėjimų sritys: 18 a. karybos istorija, karybos teorija, fortifikacijos ir laivyno istorija, valstybės, kariuomenės, skautų judėjimo ideologija ir jos vertybių kaita.

Svarbiausi veikalai: Abiejų Tautų Respublikos karininkai 1777–1794 (Oficerowie Rzeczypospolytej Obojga Narodów 1777–1794, 2 tomas, su Mariuszu Machynia ir Czesławu Srzednickiu, 1999), Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kariuomenė Ketverių metų seimo laikotarpiu (1788–1792) (2001), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono istorija (su J. Vaičenoniu, 2012), Modernios administracijos tapsmas Lietuvoje: valstybės institucijų raida 1764–1794 metais (su kitais, 2014). Vienas knygų Biržų istorijos apybraižos (2006), LDK didieji etmonai ir sukilimų vadai (2008), Pasaulio skautijai – 100 metų (2009), Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmai: biografinis žodynas (3 dalys, 2010–12) autorių.

Parengė metodinę priemonę aukštosioms mokykloms Karo meno istorijos tyrimų metodika (2006; t. p. anglų kalba), mokomąją knygą aukštosioms mokykloms Karo meno istorija: nuo seniausių laikų iki 1850 metų (2010 22012), mokomąją knygą Lietuvos pilys ir tvirtovės (su kitais, 2011). Vienas leidinio Lietuvos karinė doktrina (2010; t. p. anglų kalba) rengėjų. Sudarė knygą Lietuvos kariuomenė svetimšalių akimis XVI–XVII a. (su Rūsčiu Kamuntavičiumi, 2009; t. p. vyriausiasis redaktorius).

Apdovanojimai

Ordino Už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžius (2018).

Valdas Rakutis

-Valdas Rakutis

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką