Gustanis Valentinas 1896 07 15Vinkšnupiai (Šakių vlsč.) 1971 10 11Griškabūdis (Šakių rj.), lietuvių žurnalistas, visuomenės veikėjas.

Gyvenimo faktai ir išsilavinimas

1919 Lietuvos kariuomenės savanoris; 1921 Generalinio štabo Žvalgybos skyriaus vertėjas. 1941 su šeima ištremtas į Ust-Kano rajoną (Altajaus kraštas). 1945 suimtas; kalintas Barnaulo kalėjime, Krasnojarsko ir Altajaus kraštų lageriuose. 1956 grįžo į Lietuvą, apsigyveno Griškabūdyje. 1921–23 studijavo filosofiją ir teisę Heidelbergo universitete, 1923–24 Sorbonoje, 1925–27 teisę Lietuvos universitete.

Valentinas Gustainis (iš V. Gustainytės asmeninio albumo)

Veikla

Nuo 1920 Pažangos, vėliau Tautininkų sąjungos veikėjas. 1922 korporacijos Neo-Lithuania vienas steigėjų, 1925–26 jos pirmininkas.1930 Lietuvių tautininkų fondo, 1932 Lietuvių–šveicarų draugijos, 1933 Paneuropos sąjungos Lietuvoje vienas steigėjų. 1925–27 Savivaldybių departamento spaudos referentas, 1927–28 Informacinio biuro vedėjas. 1928–32 Lietuvos aido redaktorius. 1935–36 Lietuvos aido korespondentas Varšuvoje, 1938–39 Eltos korespondentas Paryžiuje. 1939–40 Eltos direktorius.

Veikalai

Išleido knygas Lenkai ir Lenkija (1937), Prancūzija (1938), Lietuva: pirmasis dvidešimtmetis (Lithuania: the First Twenty Years 1939), parašė atsiminimų knygą Be kaltės (išleista 1989), Nuo Griškabūdžio iki Paryžiaus: Atsiminimai apie Lietuvos spaudą, jos darbuotojus (1915–1940) ir Lietuvos rašytojus (1924–1966) (išleista 1991).

Išvertė H. Böllio, É. Zola ir kitų rašytojų kūrinių.

R: Raštai Vilnius 1991.

1718

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką