Valentinas Vytautas Toločka

Valentinas Vytautas Toločka

Valentinas Vytautas Toločka

Lietuvos Respublikos prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas V. V. Toločkai įteikia Gedimino ordino I laipsnio medalį (1996)

knygos apie V. V. Toločką Jis mus turtina... (2000) viršelis

Toločkà Valentinas Vytautas 1930 06 21 (kitais duomenimis, 05 21)Vieštovėnai (Kretingos apskritis) 2019 12 31Vilnius (palaidotas Kuliuose, Plungės rajonas), lietuvių tiflologas, bibliografas, poetas, esperantininkas. Žymiausias Lietuvos aklųjų istorijos ir švietimo tyrinėtojas. Daktaras (socialiniai mokslai; pedagogikos mokslų kandidatas 1992). Po vaikystėje, esant šešerių metų, patirtos traumos nusilpo regėjimas, vyresniame amžiuje visiškai apako.

Išsilavinimas ir darbinė veikla

1940–1955 (su pertraukomis) mokėsi Kauno aklųjų institute (nuo 1946 Kauno aklųjų mokykla). 1956–1961 Vilniaus universitete studijavo vokiečių ir lietuvių kalbas, 1971–1976 – tiflopedagogiką Šiaulių universitete.

Nuo 1955 dirbo Lietuvos aklųjų draugijos (nuo 1989 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga) Kauno gamybiniame mokymo kombinate (gamino šepečius, pynė baldus, dirbo spaustuvės Brailleʼo rašto korektoriumi). Persikėlęs į Vilnių 1965 tapo draugijos leidyklos direktoriumi‑vyriausiuoju redaktoriumi. 1966–1969 Lietuvos aklųjų draugijos respublikinės centrinės bibliotekos (nuo 1992 Lietuvos aklųjų biblioteka) direktorius; jo iniciatyva centralizuotos tuo metu savarankiškai veikusios aklųjų bibliotekėlės ir 1969 įkurtas Tiflotyros skyrius. 1969–1991 Lietuvos aklųjų draugijos leidyklos Tiflologinės literatūros redakcijos vedėjas; jo iniciatyva išleista šimtai tiflologinės tematikos knygų. 1991–2005 dirbo Lietuvos aklųjų bibliotekoje.

1960–1963 pirmasis Lietuvos aklųjų draugijos Kauno tarprajoninės valdybos pirmininkas, 1966–1989 draugijos Centro revizijos komisijos pirmininkas.

Ilgametis aklųjų kraštotyros organizacijos pirmininkas.

Mokslinė ir kita veikla

Mokslinių tyrimų sritis – aklųjų gyvenimo ir švietimo istorija, aklųjų organizuotas judėjimas, iškilūs Lietuvos aklųjų draugijos nariai. Vienintelis Lietuvoje išanalizavo neskelbtus archyvinius šaltinius apie aklųjų švietimo raidą. Kaupė dokumentus, susijusius su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos veikla.

Parašė mokslinių straipsnių aklumo tematika, paskelbė kelis šimtus straipsnių Lietuvos ir užsienio periodiniuose leidiniuose.

Inicijavo tęstinių leidinių Lietuvos aklųjų draugijos metraštis (nuo 1966, vėliau LASS metraštis), Tiflologinis kalendorius (nuo 1972) leidybą, buvo jų sudarytojas. Jo iniciatyva pradėti leisti neregių kompozitorių kūriniai Daina prie Nemuno užgimus ir neregių literatų kūrybos almanachas Vaivorykštė (nuo 1970).

Parengė 1880–1965 tiflologinių dokumentų rinkinį Šaltiniai (1976–1981).

Propagavo Brailleʼo raštą. Ištyrinėjęs aklųjų rašto mokymo metodiką parengė pirmąjį Brailleʼo rašto elementorių Vaga (1966), Brailleʼo rašto trumparaštį (padarė didelę įtaką šio rašto plitimui).

Pirmasis Lietuvoje pradėjo naudoti aklųjų baltąją lazdelę.

Knygos

Parašė apybraižą Skaitantys pirštai (1976 32009; skirta aklųjų rašto istorijai, 1977 apdovanota Lietuvos aklųjų draugijos tiflologijos premija), knygą Lietuvos aklųjų švietimo raida iki 1940 m. (1994; disertacijos pagrindu), žinyną Lietuvos aklųjų organizuotos veiklos 70‑metis (faktai ir datos) (1997).

Sudarė knygas Lietuvos tiflopedagogų sąvadas (2002; 775 tiflopedagogų pavardės), Skleidęs šviesą tamsoje (2000; P. Daunio gimimo šimtmečiui), bibliografines rodykles Tiflologinė lituanika (Brailio raštas) dalis 1 1888–1982 metai (1983; užsienio leidiniuose publikuota medžiaga apie Lietuvos akluosius), Antanas Jonynas (1983), Beatričė Grincevičiūtė (1987), Juozapas Kairys (1988, visos trys su Laima Kažukauskiene), Antanas Adomaitis (1990, su Danguole Subačiene), Pranas Daunys (2001, su Stase Toločkiene).

Parašė poezijos knygas: Gudobelei žydint (1990), Užkeikta mergelė (1996), Vakaro raudonos burės (2000), Užuominos (2009).

Parengė knygų esperanto kalba apie Lietuvos akluosius.

Pasirašinėjo slapyvardžiais V. Montenis, V. Tarkus, V. T., V. V. T.

Dainos

Išleista dainų pagal V. V. Toločkos eilėraščius kompaktinė plokštelė Tavo veido šviesa (2004).

Apdovanojimai

Gedimino ordino I laipsnio medalis (1996).

Atminimo įamžinimas

Apie V. V. Toločką sukurtas dokumentinis filmas Laimingas žmogus (2014, režisierius Gintautas Stungurys).

Jis mus turtina...: dr. Valentinui Vytautui Toločkai 70 metų: [biografija, atsiminimai] / sud. J. Valentukevičius Vilnius 2000; S. Plepys Maištas prieš lemtį: esė apie neregius Vilnius 2003; Valentinas Vytautas Toločka: bibliografija (1946–2003) Vilnius 2004; Ž. Zavedskienė Lietuvos knygos veikėjai: biografijų žodynas (elektroninis išteklius) Vilnius 2004; J. Valentukevičius Neregių literatų sąvadas Vilnius 2005.

3211

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką