Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba

Valstýbės garantúojamos téisinės pagálbos tarnýba, valstybės įstaiga prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, užtikrinanti valstybės deleguotas teisinės pagalbos ir mediacijos paslaugas Lietuvos gyventojams. Būstinė Vilniuje. Įkurta 2005.

Veiklos sritys

Tarnyba organizuoja valstybės garantuojamą teisinę pagalbą asmenims, neturintiems galimybių naudotis privačiomis teisinėmis paslaugomis, esant būtiniems atvejams ar sprendžiant šeimos ginčus, t. p. visiems Lietuvos gyventojams, norintiems pasinaudoti valstybės lėšomis apmokama mediacijos paslauga.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos logotipas

Pagal kompetenciją organizuoja pirminės teisinės ir užtikrina antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinuoja antrinės teisinės pagalbos teikimą baudžiamosiose bylose, kai gynėjo ar atstovo dalyvavimas būtinas, moka užmokestį ir atlygina kitas išlaidas advokatams už jų suteiktas paslaugas, organizuoja valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų išieškojimą į valstybės biudžetą, bendradarbiauja su savivaldybėse pirminę teisinę pagalbą teikiančiais specialistais ir teikia jiems rekomendacijas. Tarnyba t. p. užtikrina valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą tarptautiniuose ginčuose, palankesnes tarpvalstybinio išlaikymo išmokų išieškojimo sąlygas, smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimą, taikinamojo tarpininkavimo paslaugas, Lietuvos Respublikos psichologų, padedančių apklausti nepilnamečius vaikus ar specialių apsaugos poreikių turinčius asmenis baudžiamajame procese, sąrašo tvarkymą.

Įsigaliojus privalomosios mediacijos nuostatoms šeimos ginčuose (nuo 2020 01 01) Tarnyba organizuoja ir administruoja valstybės lėšomis apmokamas privalomosios mediacijos paslaugas (sudaro su mediatoriais paslaugų teikimo sutartis ir pagal savo kompetenciją kontroliuoja jų vykdymą), tvarko Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą (parenka, skiria mediatorius, įrašo juos į sąrašą ir išbraukia iš jo, moka užmokestį mediatoriams už jų suteiktas mediacijos paslaugas).

Struktūra

Tarnyba veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Ją sudaro 3 teritoriniai padaliniai, veikiantys Vilniuje, Kaune (apima ir Klaipėdos apygardos teismo veiklos teritoriją) ir Šiauliuose (apima ir Panevėžio apygardos teismo veiklos teritoriją), bei kitas funkcijas atliekantys Finansų ir Bendrųjų reikalų skyriai. Tarnybai vadovauja 5 m. kadencijai teisingumo ministro skiriamas (ne daugiau kaip dviems kadencijoms iš eilės) direktorius (nuo 2018 Živilė Poželienė).

Istorija

Iki 2005 04 30 valstybės garantuojamos teisinės pagalbos funkcijas vykdė Vilniaus ir Šiaulių viešosios advokatų kontoros. 2005 05 01 Vilniaus viešoji advokatų kontora buvo pertvarkyta į Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą (veikė Vilniaus apygardos teismo veiklos teritorijoje), Šiaulių viešoji advokatų kontora – į Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą (veikė Šiaulių apygardos teismo veiklos teritorijoje), t. p. įsteigtos Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (veikė pagal nustatytas šių miestų apygardų teismų veiklos teritorijas).

Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui 2015 06 12 patvirtinus tarnybų reorganizavimo planą, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos prijungtos prie Vilniaus tarnybos. Nuo 2015 07 01 veikia viena įstaiga – Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba su administraciniais teritoriniais padaliniais, kurių veiklos teritoriją, atsižvelgdamas į apygardos teismų veiklos teritorijas, nustato teisingumo ministras.

-VGTPT

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką