valstýbės poltikas, asmuo, tam tikrai kadencijai išrinktas valstybės gyventojų (ar tik piliečių) arba atstovaujamosios valdžios paskirtas į atitinkamas pareigas formuoti ir įgyvendinti tam tikros valstybinio valdymo srities politiką. Valstybės politikas užsiima politika, formuoja ją bei skelbia rinkimų programose, dalyvauja politinių partijų veikloje, laimėjęs rinkimus į tam tikras pareigas dalyvauja valstybės ar savivaldybių valdyme, priima politinius sprendimus įstatymų, dekretų, nutarimų, įsakymų, sprendimų, potvarkių forma, prižiūri jų vykdymą, dalyvauja nuolatinių ir laikinų (parlamento ar savivaldybių) komisijų, frakcijų veikloje, skiria valstybės pareigūnus, valstybės tarnautojus, deklaruoja viešuosius ir privačius interesus, nuolatinį ryšį su rinkėjais palaiko organizuodamas susitikimus, forumus, spaudos konferencijas, atlieka kitas veiklas.

iškilmingoje Aukščiausiosios Rados sesijoje prisiekia naujai išrinktas Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis (Kyjivas, 2019 05 20)

Lietuvoje, remiantis Valstybės tarnybos (1999, nauja redakcija 2002) ir Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo (2000) įstatymais, valstybės politikais laikomi Lietuvos Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas, Seimo nariai, Ministras Pirmininkas, ministrai, savivaldybės tarybos nariai, savivaldybės tarybos narys – meras, savivaldybės mero pavaduotojai.

-politikas

3246

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką