Valstýbės radiofònas, Kaũno radiofònas, įstaiga, 1926 06 12–1940 rengusi radijo programas Kaune. Valstybės radiofono laidas transliavo Kauno radijo stotis. Transliavo apie 1,5 val. (1926), apie 3,7 val. (1927), 4–6 val. (1928–37), 7–8 val. (1938–40) per parą.

Pavaldumas

Iš pradžių laidų redakcija ir studija buvo įsikūrusi radijo stotyje ir buvo pavaldi jos viršininkui A. Jurskiui, 1927 tapo pavaldi įkurtai visuomeninei Radijo tarybai (vadovas L. Gira, nariai P. Babickas, V. Gustainis, A. Jakobas, V. Jocaitis, A. Jurskis, A. Kačanauskas, V. Nagevičius, J. Paleckis, J. Tallat Kelpša ir kiti). 1929 priėmus Valstybės radiofono įstatymą įmonė suvalstybinta (iki 1938 buvo pavaldi Švietimo ministerijai, 1938–39 – Visuomeninio darbo vadybai, nuo 1939 – ministrui pirmininkui) ir pavadinta Valstybės radiofonu. 1940 SSRS okupavus Lietuvą Valstybės radiofonas tapo SSRS sąjunginio radijo padaliniu.

Valstybės radiofono pranešėja Irena Garmiūtė

Vadovai

Vadovai: A. Sutkus (1929–34), J. Bieliūnas (1934–38), Eduardas Zabarauskas (1938–40).

Darbuotojai

Pirmasis nuolatinis Valstybės radiofono pranešėjas, programų vedėjas P. Babickas (1926–31). Kiti bendradarbiai: V. K. Alseika, J. Graičiūnas, J. Grybauskas, A. Gustaitis, K. Inčiūra, A. Miškinis, V. Nausėdas, F. Neveravičius, H. Radauskas, B. Raila, V. Rastenis, J. Rimantas, A. Vabalas ir kiti. Dirbo apie 20 žmonių (1940).

Programų turinys

Iš pradžių programą sudarė žinios, orų pranešimai, visuomenės veikėjų paskaitos, muzika. Vėliau pradėtos rengti teminės radijo valandėlės (ūkininkams, vaikams, policijai, kariuomenei, šauliams, skautams ir kitiems), spaudos apžvalgos, literatūros vakarai, dramos aktorių humoristiniai pasirodymai Pupų Dėdė (aktorius P. Biržys), Linksmieji broliai ir kiti.

Atsirado radijo teatras (pirmas spektaklis – L. Giros Beauštanti aušrelė 1927). Transliuotos šv. Mišios, Lietuvos gyvenimo svarbiausi įvykiai (valstybinės šventės, minėjimai, jubiliejai, sporto renginiai), operos, žymių dainininkų ir muzikantų koncertai. Meninė programa sudarė apie 50 %.

Orkestras

Nuo 1926 Valstybės radiofonas turėjo savo orkestrą (Kauno radiofono simfoninis orkestras).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką