„Valstybės žinios“

„Valstybės žinios“, oficialus leidinys, ėjęs 1993–2013 Vilniuje.

Dažnumas

Ėjo tris kartus per savaitę,

Turinys

Skelbė svarbiausius Lietuvos Respublikos teisės aktus: Seimo priimtus įstatymus, pasirašytas ar ratifikuotas tarptautines sutartis, Prezidento dekretus, Vyriausybės nutarimus, Konstitucinio Teismo sprendimus, Lietuvos banko, ministerijų, departamentų, Vyriausybės įstaigų ir kitų valstybės valdymo institucijų teisės aktus. Jie įsigaliodavo tik paskelbti Valstybės žiniose.

Leidėjai

Nuo 1993 gegužės mėnesio leidinį leido Seimo leidykla „Valstybės žinios“.

Redaktoriai

Redaktoriai: Ž. Dautartas (1993–2005), D. Jonutis (2005–08), K. Trapinskas (2008), J. Lionginas (nuo 2008).

Sklaida

Turėjo elektroninę versiją. Tiražas 1997 – 18 000 egzempliorių, 2010 – 2540 egzempliorių, 2013 – 682 egzemplioriai.

Leidinio pirmtakai

Leidinio pirmtakai: Laikinosios Vyriausybės žinios (ėjo 1918 12 29–1920 06 12 Vilniuje ir Kaune), Vyriausybės žinios (1920 07 09–1940 08 Kaune), Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios (1990 03 31–1993), Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės žinios (1993 01–05, abu Vilniuje).

Sovietų okupacijos laikotarpiu lietuvių ir rusų kalbomis buvo leidžiama: Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos žinios (1941 Kaune, 1944–47, 1950–57 Vilniuje), Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys (1940–41 Kaune, 1944–47 Vilniuje), Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Ministrų Tarybos žinios (1948–49), Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios (1958–90).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką