Kašáuskienė Vanda 1934 02 24Radžiūnai (Subačiaus vlsč.), lietuvių istorikė. Habil. dr. (hum. m.; ist. m. dr. 1980).

Išsilavinimas ir veikla

1959 baigė Vilniaus universitetą. 1959–84 jame dėstė; profesorė (1983). 1959–89 SSKP, 1989–90 savarankiškos Lietuvos komunistų partijos narė, 1986–89 priklausė Lietuvos komunistų partijos Centro komitetui, 1989–90 – savarankiškosios Lietuvos komunistų partijos Centro komitetui. 1984–90 Partijos istorijos instituto prie Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto direktorė. 1990–2000 Lietuvos istorijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja.

Vanda Kašauskienė

1990–91 su kitais rengė akcijas Lietuvos visuomenės organizacijų archyvo fondams apsaugoti nuo sunaikinimo, kai patalpas užėmė SSRS vidaus reikalų kariuomenės dalinys.

Publikacijos

Parašė knygas Internacionalinėje Tarybų šalies mokytojų šeimoje (1982), Lietuvos mokyklos sovietizacija ir priešinimasis jai 1940–1964 metais (2002), Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 1990–2007: jų kaita ir veiklos bruožai (2007), Istorijos spąstuose: Justo Paleckio gyvenimo ir veiklos bruožai, 1899–1980 (2014); viena knygų Tvirtais žingsniais (1986; apie Lietuvos kultūrą ir švietimą 20 a. 6–7 dešimtmetyje), Lietuvos suvereniteto atkūrimas 1988–1991 m. (2000) autorių. Su kitais sudarė dokumentų rinkinių: Lietuvos gyventojų trėmimai 1940–1941, 1945–1952 m. (1994), Lietuvos gyventojų trėmimai 1940–1941, 1944–1953 metais sovietinės okupacinės valdžios dokumentuose (1995; pataisytas ir papildytas 1994 rinkinio leidimas su įvadine E. Grunskio studija).

Studentams parengė metodinių priemonių. Parašė atsiminimų knygą Kelias: Radžiūnai–Vilnius (2019).

-Vanda Kašauskienė

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką