Zaborskáitė Vanda 1922 12 24Vaškai (Biržų-Pasvalio apskr.) 2010 12 27Vilnius, lietuvių literatūrologė. Habil. dr. (hum. m.; filologijos m. dr. 1969). 1946 baigusi Vilniaus universitetą 1950–61 jame dėstė, atleista iš pareigų dėl marksistinės ideologijos neatitinkančių pažiūrų. 1962–71 dirbo Istorijos institute. 1971–94 dėstė Vilniaus pedagoginiame universitete (iki 1992 Vilniaus pedagoginis institutas); profesorė (1973). Lietuvos mokslų akademijos narė korespondentė (1990). Nepriklausomybės metais įsitraukė į švietimo reformos darbą, vadovavo Kultūros ir švietimo ministerijos Ugdymo turinio departamentui.

Vanda Zaborskaitė

Veikalai

Studijoje Realizmo klausimai 1905–1917 m. lietuvių literatūros kritikoje (1957) konstatuojamas negausus realizmo tendencijų paplitimas 20 a. amžiaus pradžios lietuvių literatūroje ir kritikoje. Poezijos interpretacijų knygoje Eilėraščio menas (1965 32002) pateikiama originalios eilėraščio analizės pavyzdžių. Reikšmingame veikale Maironis (1968 21987) detaliai atkurta poeto kultūrinė ir istorinė aplinka, išryškinta kūrybos humanistinės ir estetinės vertybės, esminiai lyrikos bruožai, aptarta jos įtaka lietuvių poezijos raidai. Parašė mokslo populiarinamąją knygą Šimtas literatūros mįslių (1966 21983), vadovėlį aukštosioms mokykloms Literatūros mokslo įvadas (1982), vadovėlį vidurinėms mokykloms Trumpa lietuvių literatūros istorija (2000). Parengė J. Lebedžio mokslinės studijos metmenų knygą Lietuvių kalba XVII–XVIII a. viešajame gyvenime (1976), tyrinėjo senąją lietuvių kultūrą (knyga Prie Lietuvos teatro ištakų: XVI–XVIII a. mokyklinis teatras 1981). Sudarė verstinę estetikos ir literatūros teorijos antologiją Poetika ir literatūros estetika (2 d. 1978–89), lietuvių literatūros skaitinių vidurinėms mokykloms, parengė V. Mykolaičio-Putino Raštų t. 8–9 (1999). Paskelbė kritikos straipsnių ir recenzijų, interviu, Sąjūdžio metų publicistikos (rinkinys Tarp praeities ir dabarties 2002), atsiminimų apie V. Mykolaitį-Putiną, B. Sruogą.

Dar išleista atsiminimų knyga Autobiografijos bandymas (2012). V. Zaborskaitės veikalams būdinga rašytojų kūrybos psichologinė interpretacija, gausi kultūrologinė medžiaga, domėjimasis literatūros teorijos klausimais.

Apdovanojimai

Gedimino ordino Karininko kryžius (1994).

R: Vanda Zaborskaitė „Tai aš, rašau...“: iš Vandos Zaborskaitės korespondencijos / sud. V. Stonytė Vilnius 2019; Vanda Zaborskaitė Dienoraščiai (1941–2010) / sud. V. Stonytė Vilnius 2019. L: Ir aš ją pažinojau…: atsiminimai apie Vandą Zaborskaitę / sud. V. Stonytė 2016 Vilnius.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką