Večių‑Peldinės miškai

Veči‑Peldnės miška yra Kretingos rj. ir Skuodo rj. savivaldybių teritorijose, 4 km į šiaurės vakarus nuo Grūšlaukės. Plotas 3650 ha, mišku apaugę 3090 ha. Susideda iš 15 miškų; didesnieji: Večių, Juodalksnio, Peldinės, Ledžių. 55 % masyvo yra valstybinės reikšmės, priklauso Kretingos miškų urėdijai, kiti miškai – privatūs. Per Večių‑Peldynės miškus eina Kretingos–Skuodo geležinkelis. Masyvo šiaurine dalimi teka Šventoji su Laukupiu ir kitais mažais intakais. Upeliai sureguliuoti, dauguma miškų nusausinta. Reljefas lygus. Miško augavietės derlingos laikinai įmirkstančios ir normalaus drėgnumo. 90 % miškų yra ūkiniai IV grupės, 10 % – vandenų apsauginiai III grupės. Kultūrinės kilmės medynų 9 %. Eglynų yra 53 %, pušynų 27 %, beržynų 14 %, juodalksnynų 4 %, drebulynų ir baltalksnynų po 1 %. Jaunuolynai sudaro 39 %, pusamžiai medynai 31 %, bręstantys 11 %, brandūs 19 %. Medynų vidutinis amžius 56 m., bonitetas II, 1, skalsumas 0,70, tūris 195 m3/ha, metinis prieaugis 6,9 m3/ha. Miškuose yra 1 miško buveinė, į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų 3 paukščių rūšių lizdavietės ir 4 perimvietės.

Per Lietuvos partizaninį karą Večių‑Peldynės miškuose veikė Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Lietuvos partizanai.

2355

-Peldinės miškas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką