vedýbų sutarts, sutuoktinių susitarimas, nustatantis jų turtines teises ir pareigas santuokoje, po ištuokos ar gyvenant skyrium (separacija).

Reikalavimai vedybų sutarčiai

Yra viena civilinės teisės sutarčių rūšių, todėl jai taikomos bendrosios sutarčių sudarymo, nutraukimo, negaliojimo ir kitos taisyklės. Gali būti sudaryta iki santuokos (ikivedybinė sutartis) ar bet kuriuo laiku įregistravus santuoką (povedybinė sutartis). Nepilnametis, kurio santuokinį amžių sumažina teismas, vedybų sutartį gali sudaryti tik įregistravus santuoką. Teismo sprendimu ribotai veiksniu pripažintas sutuoktinis vedybų sutartį gali sudaryti esant jo rūpintojo rašytiniam sutikimui.

Vedybų sutarties turinys

Vedybų sutartyje sutuoktiniai gali numatyti, kad iki santuokos ar gyvenant santuokoje įgytas turtas yra kiekvieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė, kad kiekvieno sutuoktinio iki santuokos įgytas ir jų asmenine nuosavybe esantis turtas įregistravus santuoką tampa jų bendrąja jungtine nuosavybe, o po santuokos įgytas turtas yra bendroji dalinė sutuoktinių nuosavybė. Sutuoktiniai gali nustatyti, kad viena nurodytų teisinio režimo rūšių bus taikoma visam turtui ar tik jo daliai arba tik konkretiems daiktams, t. p. numatyti teises ir pareigas, susijusias su turto tvarkymu, tarpusavio išlaikymu, dalyvavimu tenkinant šeimos reikmes ir patiriant išlaidas, turto padalijimo būdą bei tvarką, jei išsituokiama, ir kita. Negalioja vedybų sutarties sąlygos, kurios prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, dorovei, viešajai tvarkai, reglamentuoja sutuoktinių asmeninius neturtinius santykius, riboja jų teisnumą ar veiksnumą, riboja arba atima iš sutuoktinio teisę į išlaikymą, teisę kreiptis į teismą, keičia turto paveldėjimo sąlygas ir kai kurios kitos.

Vedybų sutartis baigiasi išsituokus ar sutuoktiniams pradėjus gyventi skyrium, išskyrus tas prievoles, kurios pagal vedybų sutartį lieka ir po ištuokos ar gyvenant skyrium (pvz., pareiga išlaikyti kitą sutuoktinį).

Vedybų sutartis Lietuvoje

Lietuvoje pagal Civilinį kodeksą (2000, įsigaliojo 2001) vedybų sutartis turi būti sudaryta notarine forma ir įregistruota (t. p. ir jos pakeitimai, pabaiga) Vedybų sutarčių registre (įsteigtas 2002), kurį tvarko Centrinė hipotekos įstaiga. Vedybų sutartį keisti galima tik teismui leidus. Teismas sutuoktinio reikalavimu vedybų sutartį gali pripažinti visiškai ar iš dalies negaliojančia, jei ji pažeidžia sutuoktinių lygiateisiškumo principą ir vienam sutuoktinių yra labai nepalanki, kreditorių reikalavimu – pripažinti negaliojančia dėl fiktyvumo.

640

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką