Veñgrijos revoliùcija, 1956 sukilimas prieš Vengrijos komunistinį režimą.

SSRS vadovų pastangomis 1956 07 19 atsistatydinus Vengrijos darbo žmonių partijos Centro komiteto generaliniui sekretoriui M. Rákosi (jį pakeitė E. Gerő) Vengrijos visuomenei kilo vilčių pakeisti šalies politinę ir ekonominę santvarką. Solidarizuojantis su darbininkų sukilimu Poznanėje, 1956 10 23 Budapešte, prie paminklo J. Bemui, surengtas mitingas, vakare nuverstas paminklas J. Stalinui, po neilgų kovų užimta radijo stotis. Apie 300 000 žmonių susirinkę prie parlamento reikalavo spaudos, žodžio laisvės, laisvų rinkimų, daugiau nepriklausomybės nuo SSRS, t. p. vyriausybės vadovu paskirti M. Rákosi politinį priešininką reformatorių I. Nagy. E. Gerő kreipėsi į SSKP Centro komiteto I sekretorių N. Chruščiovą prašydamas įsikišti SSRS kariuomenę. 10 23–24 naktį I. Nagy paskirtas ministru pirmininku, kooptuotas į Vengrijos darbo žmonių partijos Centro komiteto politinį biurą; Vengrijoje paskelbta ypatingoji padėtis.

vengrai degina SSRS vėliavą (1956 10)

10 24 sukilimas išplito į kitus miestus, šalyje paskelbtas visuotinis streikas, 10 25 E. Gerő pakeitė J. Kádáras; Valstybės saugumo skyriaus (vengriškai ÁVH) pajėgoms prie parlamento šaudant į minią žuvo apie 100 žmonių. 10 27 I. Nagy sudarė naują vyriausybę ir paleido saugumo institucijas. Budapešte įvykdyta prosovietinių aktyvistų, saugumiečių egzekucijų. 10 28 vyriausybės prašymu SSRS kariuomenei nurodyta grįžti į bazes. 10 30 I. Nagy į vyriausybę įtraukė Nepriklausomosios smulkiųjų savininkų partijos ir Nacionalinės valstiečių partijos atstovų. SSRS sustabdė kariuomenės atsitraukimą.

sukilėliai išlaisvina kalintą kardinolą J. Mindszenty (1956 10 31)

10 31 I. Nagy paskelbė, kad Vengrija išstoja iš Varšuvos sutarties organizacijos, 11 01 paprašė Jungtines Tautas garantuoti jos neutralumą. Tą pačią dieną J. Kádáras paskelbė, kad vietoj Vengrijos darbo žmonių partijos įkuriama Vengrijos socialistinė darbininkų partija, vakare KGB karininkų lydimas išvyko į Maskvą. 11 03 sudaryta J. Kádáro vadovaujama marionetinė vyriausybė paprašė SSRS vadovybę numalšinti, jos žodžiais tariant, kontrrevoliucinį maištą. 11 03–04 naktį SSRS kariuomenė puolė Budapeštą. Iki 11 10 Vengrijos revoliucija buvo numalšinta. Per revoliuciją žuvo apie 2700 sukilėlių ir 722 SSRS kariai; sukilimą numalšinus apie 350 žmonių buvo nubausta mirties bausme (1958 – ir I. Nagy), apie 30 000 įkalinta (1959, 1960, 1963 amnestuota). Apie 200 000 žmonių iki 1956 pabaigos pasitraukė į Vakarus.

sovietiniai tankai Budapešte (1956 11 12)

1478

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką