Veñgrijos teãtras. Teatro elementų būta vengrų klajoklių apeigose ir žaidimuose. Nuo 11 a. vaidinimus rengė liaudies pasakotojai (regešiai), liaudies dainininkai ir muzikantai (hegediušiai, lantošiai, kobzošiai), klajojantys aktoriai (jokulatoriai). 16 a. paplito liturginės dramos vaidinimai lotynų ir vengrų kalba. 17–18 a. buvo populiarūs mokyklinio teatro spektakliai (nuo 18 a. vaidinti ir vengrų kalba, statyta ir pasaulietinės tematikos kūriniai). Nuo 18 a. veikė rūmų teatrai (vaidinta daugiausia vokiečių kalba). 1790–96 veikusi Vengrijos teatro tėvu laikomo L. Kelemeno (1760–1814) suburta pirmoji profesionali teatro trupė rengė spektaklius Pešte (statyta W. Shakespeare’o, F. Schillerio, G. E. Lessingo, Molière’o, G. Bessenyei, 1747–1811, pjesės). 18 a. pabaigoje–19 a. pradžioje šios trupės aktorių suburtos klajojančios trupės gastroliavo visoje Vengrijoje. 1792–1821 Transilvanijos provincijos sostinėje Kluže (dabar Rumunija) veikė vengrų kalba vaidinanti teatro trupė. 1837 Pešte įkurtas pirmasis nuolatinis teatras (nuo 1840 Nacionalinis teatras, iki 1884 statyta dramos ir operos spektakliai), kuriame vaidinta vengrų kalba. Garsėjo šio teatro aktoriai Z. Szentpétery (1798–1858), M. Lendvay (1807–58), G. Egressy (1808–66), aktorės R. Déryné (1793–1872), R. Laborfalvi (1817–86). 1878–94 teatro meninis pakilimas susijęs režisieriaus E. Paulay (1836–94), dramaturgo G. Cziky (1842–91), aktorės M. Jászai (1850–1926) kūrybine veikla. 19 a. antroje pusėje–20 a. pradžioje naujų teatrų įkurta Budapešte (1896 Vigszínház, 1897 Vengrų teatras), kituose miestuose (1896 Kecskeméte, 1908 Veszpréme, 1910 Kaposváre). Jų repertuarą sudarė daugiausia vengrų rašytojų M. Csokonai Vitézio, J. Katonos, K. Kisfaludy, I. Madácho, S. Petőfi, M. Vörösmarthy pjesės. 19 a. pabaigoje–20 a. pradžioje didelę įtaką teatro raidai turėjo italų aktorių T. Salvini, E. Ristori, t. p. Meiningeno, M. Reinhardto teatro gastrolės. Garsėjo 1904–08 Budapešte veikęs avangardinės krypties teatras studija Thália (vadovas S. Hevesi, 1873–1939), jame pastatyta H. Ibseno, A. Strindbergo, G. Hauptmanno, B. Shaw pjesių. 1919 teatrai buvo nacionalizuoti; nemažai teatro veikėjų emigravo, susikūrė itin daug pramoginius spektaklius rodžiusių teatrų. Nuo 1931 Szegede kasmet (su 1939–59 pertrauka) rengiamas alternatyvaus teatro festivalis atvirame ore. 20 a. antroje pusėje garsėjo aktoriai M. Rátkai (1881–1951), A. Somlay (1883–1951), aktorės L. Blaha (1850–1926), G. Bajor (1893–1951). 1949 teatrai buvo vėl nacionalizuoti, pradėta taikyti repertuaro kontrolė (dominavo socialistinio realizmo krypties kūriniai). 1961 Budapešte režisierius K. Kazimiras įkūrė didelės reikšmės Vengrijos teatro raidai turėjusį teatrą Thália (iki 1963 M. Jókai teatras), jame pirmasis Vengrijoje pastatė S. Becketto, S. Mrożeko, I. Örkény absurdo pjeses. Garsėjo 1970–78 Budapešte veikęs eksperimentinis teatras 25 (vadovas L. Gyurkó, 1930–2007). 20 a. antros pusės–21 a. pradžios teatrų repertuarą sudaro vengrų (L. Németho, G. Illyéso, I. Örkény, J. Darvaso, 1912–73, L. Mesterházi, 1916–79, E. Urbáno, 1918–74, I. Sarkadi, 1921–61, G. Hernádi, 1926–2005, Károly Szakonyi, g. 1931, G. Nádaso, G. Bereményi, G. Spiró, abu g. 1946, M. Korniso, g. 1949) ir užsienio rašytojų kūriniai. 21 a. pradžioje eksperimentiniais, novatoriškais spektakliais garsėja režisierius Á. Schillingas (g. 1974, 1995 Budapešte įkūrė teatrą Krétakör, veikė iki 2009; Lietuvoje rodyti šio režisieriaus spektakliai B. Brechto Baalas 2000, A. Čechovo Žuvėdra, Juoda šalis, abu 2005, hamlet ws 2007, Dvasininkė 2012). 21 a. pradžioje veikė 46 valstybiniai repertuariniai teatrai, apie 30 nepriklausomų trupių. Žymiausi aktoriai: K. Latabáras, M. Gáboras, F. Bessenyei (1919–2004), S. Pécsi (1922–72), I. Darvasas (1925–2007), I. Sinkovitsas, Z. Latinovitsas, G. Cserhalmi (g. 1948), G. Máté (g. 1955); aktorės: M. Sulyok (1908–87), E. Bulla (1913–80), H. Gobbi, K. Tolnay, É. Ruttkai, M. Törőcsik, D. Udvaros (g. 1955), J. Básti (g. 1957); režisieriai: T. Majoras, Z. Varkonyi, E. Gellértas (1914–60), E. Martonas (1917–79), L. Vámosas (1928–96), J. Rusztas (1937–2005), L. Babarczy (g. 1941), G. Zsámbéki (g. 1943), G. Székely (g. 1944), P. Gotháras (g. 1947), O. Ádámas, A. Ascheris, J. Ácsas (1949–2015), J. Szászas. Teatro veikėjai rengiami Teatro ir kino meno universitete Budapešte (įkurtas 1865, veikė įvairiais pavadinimais).

Vengrijos kultūra

Vengrija

Vengrijos gamta

Vengrijos gyventojai

Vengrijos konstitucinė santvarka

Vengrijos partijos ir profsąjungos

Vengrijos ginkluotosios pajėgos

Vengrijos ūkis

Vengrijos istorija

Vengrijos santykiai su Lietuva

Vengrijos švietimas

Vengrijos literatūra

Vengrijos architektūra

Vengrijos dailė

Vengrijos muzika

Vengrijos choreografija

Vengrijos kinas

Vengrijos žiniasklaida

Vengrijos lietuviai

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką