vertjas, asmuo, perteikiantis kalbos turinį (tekstą, žodinę, gestų kalbą) iš vienos (išeitinės) į kitą (tikslinę) kalbą.

Vertėjų ypatybės

Vertėjui būtinas profesinis pasirengimas – teorinės ir praktinės žinios, abiejų kalbų gramatikos, sintaksės, frazeologijos, terminijos, tų kalbų atitikmenų išmanymas. Gali būti laisvai samdomas ar kokios nors organizacijos (pavyzdžiui, Europos Sąjungos institucijų teisininkas lingvistas), įmonės (pavyzdžiui, vertimų biuro), valstybinės įstaigos specializuotas vertėjas. Dažniausiai specializuojasi vertimo tam tikrose srityse (pavyzdžiui, grožinės, mokslinės, techninės literatūros), žodinio (sinchroninio arba nuosekliojo) ar rašytinio vertimo. Oficialus diplomatinės atstovybės ar konsulato pareigūnas vertėjas profesionalas Rytų šalyse vadinamas dragomanu.

Europos Parlamente dirbantys vertėjai

Vertėjai teismo procesuose

Teismo procese bylą nagrinėjantis pareigūnas (institucija) skiria vertėją asmeniui, nemokančiam teismo procese vartojamos valstybinės kalbos (taip pat nebyliui ar kurčiajam). Vertėjo teises ir pareigas reglamentuoja administracinio, baudžiamojo ir civilinio procesų įstatymai (Lietuvoje – Administracinių nusižengimų kodeksas, Baudžiamojo proceso kodeksas, Civilinio proceso kodeksas). Šaukiamas vertėjas privalo atvykti pas ikiteisminio tyrimo pareigūną, prokurorą ar į teismą. Vertėjui kompensuojama atvykimo išlaidos, atlyginama už atliktą darbą. Suinteresuotas bylos baigtimi, šališkas, nekompetentingas vetėjas nušalinamas. Už melagingą ar sąmoningai neteisingą vertimą vertėjui taikoma baudžiamoji atsakomybė, už nepagrįstą atsisakymą versti teismo procese skiriama bauda.

Tarptautinė vertėjų diena

Skatindama vertėjų solidarumą ir populiarindama vertėjo profesiją 1991 Tarptautinė vertėjų federacija paskelbė rugsėjo 30 dieną (Šv. Jeronimo, išvertusio Bibliją į lotynų kalbą ir vertėjų globėju tapusio, mirties diena) Tarptautine vertėjų diena.

Vertėjai Lietuvoje

Lietuvos vertėjus rengia Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas, audiovizualinio vertimo specialistus – Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis institutas, gestų kalbų vertėjus – Vilniaus kolegija.

Lietuvos grožinės ir humanitarinės literatūros profesionalius vertėjus vienija Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga. Kasmet 09 30 geriausiems vertėjams skiriama Šv. Jeronimo premija.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką