„Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae“

„Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae“ („Lenkijos ir Lietuvos senieji rašto paminklai“), istorinių dokumentų iš Vatikano archyvo rinkinys. Parengė ir 1860–64 Romoje išleido vokiečių teologas ir istorikas Augustinas Theineris (1804–74). Publikuoti keturi tomai (ketvirto tomo dvi dalys). Apima 1217–1775 laikotarpį. Dauguma dokumentų lotynų kalba. Dalis 13–15 a. dokumentų vėliau publikuota pakartotinai (1969 Osnabrücke, parengė Otto Zelleris). Pirmas tomas apima 1217–1409 laikotarpį, antras – 1410–1572, trečias – 1505–1696 ir ketvirtas – 1697–1775. Yra svarbių 13–18 a. Lietuvos istorijos šaltinių.

Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae t. 4 antraštinis lapas (Bavarijos valstybinė biblioteka)

286

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką