Viktoras Biržiška

Biržiškà Viktoras 1886 02 23Viekšniai 1964 01 27Čikaga (2018 07 11 perlaidotas Rasų kapinėse Vilniuje), lietuvių išeivijos matematikas, visuomenės veikėjas. M. Biržiškos ir V. Biržiškos brolis.

Išsilavinimas

1904 baigęs Šiaulių gimnaziją įstojo į Sankt Peterburgo technologijos instituto Mechanikos skyrių. Matematiką studijavo Sankt Peterburgo universitete laisvojo klausytojo teisėmis. Buvo lietuvių kultūrinės veiklos dalyvis ir organizatorius, aktyviai dalyvavo 1905 revoliucijos įvykiuose.

Mokslinė ir visuomeninė veikla

1914 baigęs institutą dirbo V. Baranovskio ginklų gamybos bendrovėje; jos fabriko direktorius (1917). Po Spalio perversmo (1917) kelis kartus suimtas. 1920 grįžo į Lietuvą, apsigyveno Vilniuje. Čia Vytauto Didžiojo gimnazijoje, Mokytojų seminarijoje ir Aukštuosiuose mokslo kursuose dėstė matematiką, fiziką ir chemiją. 1922 su broliu Mykolu lenkų okupantų valdžios suimtas, kalintas Lukiškių kalėjime. Po mėnesio ištremtas į Kauną. 1922–26 Krašto apsaugos ministerijos Artilerijos tiekimo skyriaus viršininkas. 1922–39 dėstė Vytauto Didžiojo universitete (iki 1930 Lietuvos universitetas), nuo 1931 Matematinės analizės katedros vedėjas; profesorius (1928). Buvo Gamtininkų draugijos Matematikos sekcijos pirmininkas, vadovavo matematikų moksliniam seminarui, Lietuviškosios enciklopedijos Matematikos skyriaus redaktorius (parašė apie 300 straipsnių).

Viktoras Biržiška

1939–41 vadovavo Vilniaus universiteto Matematinės analizės katedrai. Redagavo matematikos vadovėlius gimnazijoms. Vienas Klaipėdos kultūrinio bendradarbiavimo sąjungos steigėjų (1933). Paskutinis Lietuvių ir ukrainiečių draugijos pirmininkas. 1944 pasitraukė į Austriją, vėliau į Vokietiją, 1946–49 dėstė Pabaltijo universitete Hamburge-Pinneberge. Nuo 1950 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose, dirbo fizinį darbą, vertėsi matematikos pamokomis.

Knygos

Svarbiausi veikalai: Įvadas analizin (1927), Integralinio skaičiavimo pagrindai (2 d. 1928), Matematiškosios tikimybių teorijos pagrindai (1930). Parašė atsiminimų knygą Neužgyjančios žaizdos 1920–22 (1936 21966 pavadinimu Dėl mūsų sostinės). Emigracijoje su broliu Mykolu baigė rengti spaudai brolio Vaclovo Aleksandryną (3 t. 1960–65 Čikaga 21990 Vilnius).

2111

586

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką