Galináitis Viktoras 1911 11 16Vilkaviškis 1982 08 11Vilnius, Lietuvos sovietinis teisininkas. SSKP narys (1943).

Viktoras Galinaitis

1940–41 Vilkaviškio miesto vykdomojo komiteto pirmininkas, apskrities prokuratūros tardytojas. 1941–45 tarnavo SSRS kariuomenės Šešioliktojoje lietuviškojoje šaulių divizijoje. 1945–49 Kauno miesto, 1950–51 Kauno sr. prokuroras. 1951–57 LSSR prokuroro I pavaduotojas, 1957–69 prokuroras. 1952 baigė Sąjunginį neakivaizdinį teisės institutą. 1970–74 LSSR Aukščiausiojo Teismo narys.

Lietuvių antisovietinių partizanų ir disidentų teismuose buvo valstybinis kaltintojas, pagal to meto nuostatas reikalavo labai griežtų bausmių, pvz., per 1946 07 kunigo A. Yliaus (partizaninis slapyvardis Vilkas) ir per 1951 12 Šarūno rinktinės partizaninių būrių vadų J. Kvedaravičiaus (slapyvardis Jūreivis), P. Simanavičiaus (slapyvardis Ąžuolas) ir Z. Stravinsko (slapyvardis Sapnas) teismus – mirties bausmės. 1958–64 Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto narys. 1959–71 LSSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas.

-Viktoras Galinaitis

111

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką