Pẽtkus Viktoras 1928 05 17Aleksandrai (Raseinių vlsč.) 2012 05 01Vilnius (palaidotas Raseiniuose), Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas. Disidentas (disidentai).

Išsilavinimas ir veikla

Mokydamasis Raseinių gimnazijoje 1947 suimtas už dalyvavimą ateitininkų veikloje ir pogrindžio spaudos platinimą, nuteistas 5 m.; kalintas Komijos lageriuose, už bandymą pabėgti bausmė buvo padidinta iki 10 metų. 1953 paleistas, 1954 eksternu baigė Raseinių darbo jaunimo vidurinę mokyklą, apsigyveno Vilniuje. 1957–65 už antisovietinės ir tautinės literatūros saugojimą bei platinimą kalintas Irkutsko ir Mordovijos lageriuose. 1976 Vilniuje su kitais įkūrė Lietuvos Helsinkio grupę.

Viktoras Petkus

Nuo 1976 leido pogrindžio leidinį Lietuvos archyvas. 1977 su kitais sudarė Lietuvos, Latvijos ir Estijos tautinių judėjimų vyriausiąjį jungtinį komitetą. 1977 už antisovietinę veiklą vėl nuteistas 3 m. kalėjimo, 7 m. griežto režimo lagerio ir 5 m. tremties; kalintas Vladimiro, Čistopolio kalėjimuose, vėliau – lageryje Permės srityje. SSRS prasidėjus politinėms permainoms ir visuomenei reikalaujant išlaisvinti politinius kalinius, 1988 paleistas.

Vienas Ateitininkų federacijos (1989), Krikščionių demokratų sąjungos (1989; iki 2001 jos pirmininkas), Lietuvos žmogaus teisių asociacijos (1989; buvo garbės pirmininkas) kūrėjų. Lietuvos politinių kalinių sąjungos steigimo iniciatorius (1990). 1990–95 leido laikraštį Nepriklausoma Lietuva, 1994–95 redagavo žurnalą Lietuvos sargas. 1992–94 Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus ir piliečių teisių bei tautybių reikalų komiteto patarėjas, 1994–97 Vyriausybės konsultantas žmogaus ir piliečių teisių klausimais.

Knygos

Parašė knygas: Krikščioniškoji demokratija Lietuvoje ir pasaulyje (1991), Vilniaus Arkikatedros bazilikos koplyčios (1994), Vilniaus vyskupas kunigaikštis Ignas Jokūbas Masalskis (2000 22001), Vilniaus vyskupai Lietuvos istorijoje (2002), Priespaudos metais skleidęs tiesą: apie kun. Česlovą Kavaliauską (su kitais, 2002), Dominikonai Lietuvos kultūroje (2004), Vilniaus šv. Mikalojaus bažnyčia (2004). Parengė dokumentų rinkinį Lietuvos Helsinkio grupė (2 tomai 1999–2007), sudarė knygą Laiškai iš Intos: politinių kalinių laiškai, prisiminimai, eilėraščiai (2007).

Apdovanojimai

Gedimino ordino Riterio (1994), Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro (1999) kryžiai, Lietuvos nepriklausomybės medalis (2000). 1 laipsnio Ordinas Už narsą (Ukraina, 2007), Marijos žemės kryžiaus 3 laipsnio ordinas (Estija, 2011).

-Viktoras Petkus

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką