Daujotýtė Viktorija, Daujotýtė-Pakerenė 1945 10 01Keiniškė (Varnių vlsč.), lietuvių literatūrologė. Habil. dr. (hum. m.; filol. m. dr. 1988). Lietuvos mokslų akademijos tikroji narė (2011; 2007–11 narė korespondentė). 1968 baigė Vilniaus universitetą, 1972–2012 jame dėstė, 1983–85 Lietuvių literatūros katedros vedėja, profesorė (1990).

Viktorija Daujotytė-Pakerienė

Daugiausiai tiria poeziją; literatūrą interpretuoja egzistencinių problemų aspektu. Išleido monografines eseistines knygas Jurgis Baltrušaitis (1974), Janina Degutytė (1984), Su Jurgiu Baltrušaičiu (1994), Šatrijos Raganos pasaulyje (1997), Salomėja Nėris (1999), Raštai ir paraštės: apie Justino Marcinkevičiaus kūrybą, Putinas: pasaulėvaizdžio kontūrai: kūrybos studija (abi 2003), Salomėja Nėris: fragmento poetika (2004), Žmogus ir jo kalnas: apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską: asmenybės fenomenologija (2005), Šokėja virš liepto per prarają: Onės Baliukonės kūryba, Gyvenimas prie turgaus: monografija apie Joną Strielkūną (abi 2008), Arčiau Lietuvos: filologinė Barboros Radvilaitės studija (2010), Tragiškasis meilės laukas: apie Sigitą Gedą (2010), Lietuviškieji Česlovo Milošo kontekstai (su M. Kvietkausku, 2011), Sofija (2016), Granas: įtrūkstanti tikrovė: mąstymo apie Romualdą Granauską punktyrai, įrašai (2017), Žemaitė: gyvenimo gramatika (2019), Žemės keleiviai. Mačernis (2021).

Parašė eseistinių apmąstymų knygas apie kūrybą Lietuvių filosofinė lyrika (1977), Kas tu esi, eilėrašti? (1980), Lyrikos teorijos pradmenys (1984, mokyklai skirtas variantas Lyrika mokykloje 1995), Lyrikos būtis (1987), Tautos žodžio lemtys. XIX amžius (1990), Kalbos kalbėjimas, Trys sakiniai (abi 1997), Tekstas ir kūrinys (1998), Kultūros šalys ir nuošalės (2000), Esė apie poeziją ir esimą (2001), Sakiniai (2002), Mažoji lyrikos teorija (2005), Už brūkšnio (2015), Justinas Marcinkevičius, Salomėja Nėris, Alfonsas Nyka-Niliūnas: mintys, pastabos, fragmentai (2016), Suklusimai (2017), straipsnių rinkinį Prigimtinės kultūros ratilai (2017), apmąstymų knygą Tarp dviejų: dialogos (2018). Nemažai dėmesio skyrė moterų kūrybai (knygos Moteriškoji literatūros epistema 1991, Moters dalis ir dalia 1992, moterų literatūros istorija Parašyta moterų 2001).

Grožinės ir mokomosios knygos

Išleido pokalbių, literatūrinių laiškų knygas Sugrįžęs iš gyvenimo (pokalbiai su M. Martinaičiu, 2013), Vartai į abi puses (pokalbiai su M. Šidlausku 2015). Parašė lietuvių literatūros vadovėlių mokyklai (1992, 1994, su E. Bukeliene, 1989, 1990, 1995), mokomųjų knygų studentams (Apglėbiantis mąstymas: literatūros teorijos mokomoji knyga, Lietuvių literatūros kritika, abi 2007, Asmeniniai kursai: įvadai, laisvi seminarai, paskaitos 2017). Parengė antologiją Lietuvių eilėraštis proza (1987), J. A. Herbačiausko kūrybos rinktinę (1992), pokalbių knygas su J. Degutyte (1996) ir M. Martinaičiu (1998) ir kitas.

Slapyvardžiu Viktorija Daujotė išleido eiliuotų tekstų rinkinį Užrašyta (2014), tarmiškų eiliuotų tekstų rinkinius Balsā ūkūs‘ = Balsai ūkuose (2010), Gīvenu vīna = Gyvenu viena (2012), Tatā pariejau = Tai parėjau (2015), Žīmėni vuobelie = Žieminė obelis (2016).

Apdovanojimai

Lietuvos nacionalinė premija (1993). Gedimino ordino Karininko kryžius (2002). Juozo Tumo‑Vaižganto premija (2006), Nacionalinė pažangos premija (2009). Jotvingių premija (2010). Lietuvos mokslo premija (2013).

Daujotė; Pakerienė

L: P. Dabulevičienė Viktorija Daujotytė-Pakerienė: Bibliografija Vilnius 1995.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką