Brúožis Vilius, Brožáitis, Bruažis 1843 05 17Gaištautai (nuo 1946 rusiškai Ignatovo, Kaliningrado sr.) 1909 07 06Tilžė, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, gydytojas. Aušrininkas. Karaliaučiaus universitete studijavo mediciną. Pirmasis mažlietuvis, baigęs aukštąjį pasaulietinį mokslą. Dalyvavo 1870–71 Prancūzijos–Prūsijos kare (karo gydytojas). Nuo 1885 gyveno Tilžėje. 1885–87 Birutės draugijos pirmininkas. 1891 su J. Zauerveinu ir K. Voska parengė peticiją Vokietijos kaizeriui Vilhelmui II dėl lietuvių kalbos vartojimo Mažosios Lietuvos mokyklose.

Vilius Bruožis

1885–86 bendradarbiavo Aušroje, parašė romantinio pobūdžio patriotinių eilėraščių. Kurį laiką buvo žurnalų Varpas ir Ūkininkas atsakomasis redaktorius. 1892–98 Varpo leidimo komiteto iždininkas. Išleido rinkinį Birutės dainos, parašė atsišaukimą Mieli lietuvininkai (1886). 1890 ir 1891 lietuviai V. Bruožį kėlė kandidatu į Vokietijos Reichstagą. Prūsijos valdžia V. Bruožio lietuviška veikla buvo nepatenkinta, stengėsi jį diskredituoti, 1888–89 buvo net nušalintas nuo medicininės praktikos. 1888–89 ir 1898–99 nepagrįstai laikytas psichiatrinėje ligoninėje.

Norėdamas išsiteisinti ir ginti lietuvių kalbos teises, vokiškai parašė 2 brošiūras: Smurtas (Gewalt) ir Gydytojo dr. Bruažio paaiškinimai (Aufklärung des Artztes Dr. Bruažis (Brožeit); abi 1889).

-Vilius Bruožis

2896

3037

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką