Gaigaláitis Vilius 1870 09 27Naujiena (vokiečių k. Heydebruch; prie Vilkyškių) 1945 11 30Bretten (dabar Viurtembergo žemė; 1994 palaikai perlaidoti Elniškės kapinaitėse prie Priekulės), Mažosios Lietuvos ir Lietuvos Respublikos politikos, religijos ir visuomenės veikėjas, literatas. Evangelikų liuteronų kunigas (1900). Filos. dr. (1900; disertacija apie Wolfenbüttelio postilės rankraštį, vokiečių kalba, išspausdinta 1900–04). Latvijos universiteto garbės dr. (1933).

Vilius Gaigalaitis

Išsilavinimas ir veikla

1892–96 Karaliaučiaus ir Berlyno universitetuose studijavo teologiją ir filosofiją. Nuo 1894 Prussia draugijos Karaliaučiuje narys. 1900–19 kunigavo Klaipėdos krašte. 1903–18 Prūsijos landtago deputatas. 1904–31 redagavo laikraštį Pagalba. 1905–39 draugijos Sandora pirmininkas. Steigė lietuvių jaunimo, labdaros organizacijas, senelių prieglaudas, knygynus, bibliotekas. Lietuvių literatūros draugijos, Lietuvių mokslo draugijos narys. Daugelio lietuvių etnografinių parodų Mažosios Lietuvos miestuose ir Berlyne rengėjas. Per I pasaulinį karą rūpinosi Rusijos kariuomenės belaisviais lietuviais.

Nuo 1918 11 16 Mažosios Lietuvos tautinės tarybos pirmininkas; vokiečių paveiktas kuriam laikui pareigų atsisakė ir nepasirašė 11 30 Tilžės Akto. 1920 kooptuotas į Lietuvos Tarybą. 1922 vadovavo Klaipėdos krašto lietuvių delegacijai Ambasadorių konferencijoje.

Vienas pirmosios lietuvių gimnazijos Klaipėdoje (1922) steigėjų. Su kitais suorganizavo Klaipėdos krašto muziejaus draugiją (1924) ir Klaipėdos krašto mokyklų draugiją (1926). 1925–33 Lietuvos evangelikų liuteronų konsistorijos prezidentas; priešinosi Klaipėdos krašto vokietinimui.

V. Gaigalaitis – vienas Evangelikų teologijos fakulteto (1925–36) Lietuvos universitete steigėjų, 1927–28 fakulteto dekanas, iki 1936 Naujojo Įstatymo katedros vedėjas; profesorius (1929). 1939 03 optavo Lietuvos pilietybę, 1940 01 atsikėlė į Kretingą. 1940 viduryje emigravo į Vokietiją; gyveno policijos prižiūrimas. Sandoros biblioteka, V. Gaigalaičio testamentu užrašyta Laisvajai Lietuvai ir buvusi Valstybinėje Prūsijos kultūros paveldo bibliotekoje Berlyne, nuo 1997 saugoma Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje (apie 2100 vienetų).

Knygos

Parašė 25 knygas ir knygeles. Svarbesnės: Evangeliški surinkimai Prūsų Lietuvoje (1905), Lietuvos nusidavimai ir mūsų rašliava (1912; pirmoji Mažosios Lietuvos spaudos apžvalga), Kristijonas Duonelaitis, jo gyvastis ir darbai (1913; pirmasis donelaitikos veikalas lietuvių kalba), Lietuva – okupuotas kraštas, tauta ir jos dvasinės srovės (Litauen, das besetze Gebiet, sein Volk und dessen geistigen Strömungen 1917), Evangelikų liuteronų bažnyčia Lietuvoje (Die evangelische‑lutherische Kirche in Litauen 1929), Lietuvos Evangelikų bažnytinio gyvenimo problemos (1935), Atsiminimai (išleisti 1998; parengė A. Kaukienė). Redagavo Biblijos 1908 leidimą (lotynišku raidynu).

Apdovanojimai

Gedimino 3 (1928) ir 2 (1930) laipsnio ordinai. Latvijos Trijų žvaigždžių 4 laipsnio ordinas (1935).

-Vilius Gaigalaitis

871

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką