Vilius Sikorskas

Sikòrskas Vilius 1970 04 11Jukneliškė (Lazdijų rj.), lietuvių kunigas, muzikas. Teologijos dr. (2012). 2001 baigė Marijampolės kunigų seminariją ir buvo įšventintas kunigu, 2009 – Vytauto Didžiojo universitetą (pastoracinės teologijos licenciato laipsniu), 2011 – Popiežiškąjį bažnytinės muzikos institutą (grigališkojo choralo magistro laipsniu; mokytojai A. Turco, N. Albarosa). 1991–98 Šv. Petro benediktinų abatijoje Solesmes’e (Prancūzija) studijavo dvasingumo teologiją, liturgiją, grigališkąjį choralą (mokė J. Claire) ir Bažnyčios istoriją. 2006 stažavo bažnytinės muzikos kursuose Zalcburge, 2010 – Šv. Cecilijos konservatorijoje Romoje. 2001–03 Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapijos vikaras, 2007–12 Švenčiausiosios Jėzaus Širdies tarnaičių kongregacijos namų kapelionas Aleksoto Šv. Kazimiero parapijoje Kaune. Nuo 2012 Garliavos Švenčiausiosios Trejybės bažnyčios kunigas, 2012–14 Lietuvos vyskupų konferencijos Liturginės komisijos sekretorius.

2002–03 Marijampolės pedagoginėje muzikos mokykloje dėstė liturgiją, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Marijampolės filiale – giedojimą. Nuo 2007 dėsto liturgiją, giedojimą ir bažnytinio meno istoriją Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete.

Nuo 2010 Marijos radijo laidų Musica sacra ir Klausk drąsiai vedėjas. 2010–13 Grigališkojo choralo savaičių (Pažaislyje, Marijampolėje) konferencijų pranešėjas, dvasios vadovas. Nuo 2013 Kauno sakralinės muzikos mokyklos mokytojas, liturgijos ir meno vadovas, nuo 2016 direktorius. Nuo 2014 Vilkaviškio vyskupijos Nuolatinių diakonų ruošimo centro dvasinis vadovas bei paskaitų lektorius.

Leidiniai

Tyrimų pagrindinės sritys – liturgija, bažnytinė muzika, bažnytinis menas, dvasingumo teologija. Enciklopedinio žinyno Bažnytinė muzika (2011) Mokslinės redakcinės tarybos narys, recenzentas, straipsnių autorius. Filmo Uolų medus (Ps 80,17). Sakralinės muzikos takais (2012, vaizdo režisierius R. Zamaris, projekto vadovė B. Žalalienė) scenarijaus ir mokslinio straipsnio autorius, atlikėjas. Jaunimo giesmyno Tavo veido, Viešpatie, aš ieškau (Ps 27,8) vienas sudarytojų, įvadinio straipsnio autorius. Sudarė Lietuvos vyskupų konferencijos leidinį Gedulinės valandos (2014), pritaikė jam grigališkąsias melodijas ir parašė įvadą.

Paskelbė mokslinių straipsnių, skaitė pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose. Į lietuvių kalbą išvertė A. Schneiderio knygą Dominus est: Centrinės Azijos vyskupo mintys apie Šventąją Komuniją (2009).

3119

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką