Vilkabruki kautỹnės, Lietuvos partizanų ir NKVD kariuomenės kautynės.

Manoma, vyko 1945 04 17 (kitais duomenimis, 04 19) Vilkabrukių kaime (Vyžuonų valsčius, Utenos apskritis). Apie 130 įvairių būrių partizanų surengė pasalą vietiniams stribams, kuriems į pagalbą buvo pasitelkti NKVD kariuomenės 137‑ojo šaulių pulko 5‑osios ir 8‑osios kuopų kareiviai. Partizanai buvo priversti trauktis. Domininkas (Vladas ?) Bagočiūnas‑Briedis suorganizavo pasipriešinimo liniją, kad bendražygiai galėtų atsitraukti.

Duomenys apie Vilkabrukių kautynėse žuvusius partizanus skiriasi: NKVD Utenos apskrities skyriaus suvestinėse rašoma, kad 1945 04 15–19 įvykdytos 4 karinės operacijos, per kurias likviduota 1 partizanų grupė (iš viso 29 partizanai), 1945 04 19 suvestinėje apie 137‑ojo šaulių pulko veiklą Utenos apskrityje rašoma, kad šio pulko 5‑oji ir 8‑oji kuopos Vilkabrukių kaimo apylinkėse vykdė karinę operaciją, per kurią žuvo 23 partizanai. Kautynėse žuvo ir nemažai baudėjų (jų skaičius nežinomas).

Yra žinoma, kad Vilkabrukių kautynėse žuvo šie partizanai: Jurgis Bernotas (g. 1920 04 23), Jonas Janulionis (g. 1922), Povilas Juzėnas (g. 1909 11 22), Povilas Juzėnas (g. 1910), Kerpiškis (?), Bronislovas Neliupšis (g. 1924 10 20), Benonas Palskys‑Skiltuvas (g. 1926 01 31), Leonas Palskys (g. 1926), Kazys Putrimas‑Kotas (g. 1921 05 27), broliai Jonas Vilutis‑Kotas (g. 1920) ir Pranciškus Vilutis‑Vyturėlis (g. 1924). 9 žuvusių partizanų palaikai buvo atvežti į Vyžuonų miestelį ir palikti ant grindinio prie buvusios sinagogos (vėliau užkasti prie kapinių); partizanų B. Palskio‑Skiltuvo ir J. Bernoto palaikus netoli Aulelių kaimo rado vietos gyventojai (J. Bernotą artimieji palaidojo Aulelių kapinėse).

Vilkabrukių kautynių dalyviai partizanai (fotografas nežinomas)

Po kelių dienų iš Vyžuonų pasitraukus NKVD kariuomenės daliniams, partizanai bendražygius J. Janulionį, P. Juzėną (g. 1909 11 22), P. Juzėną (g. 1910), B. Neliupšį, B. Palskį‑Skiltuvą, K. Putrimą‑Kotą ir J. Vilutį‑Kotą bei P. Vilutį‑Vyturėlį palaidojo Vyžuonų kapinėse (dviejų partizanų kapai nenustatyti).

Vilkabrukių kautynių vietoje Broniaus Zabulio (atkurtos Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Vytauto apygardos vado) rūpesčiu 2005 09 17 pastatytas tipinis atminimo ženklas žuvusiems partizanams (architektas Romas Navickas).

Vilkabrukių mūšis

2737

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką