Vilniaus dailės akademija

Vilniaus dailės akademijos Senieji rūmai

Vlniaus dails akadèmija, VDA, 1944–51 Vlniaus dails institùtas, 1951–90 LSSR dails institùtas, LDI, aukštoji dailės mokykla. 2018 veikė 5 fakultetai: Aukštųjų studijų, Vilniaus (Architektūros, Dailės istorijos ir teorijos, Dizaino, Fotografijos ir medijos meno su animacijos, fotografijos ir multimedijos studijomis, Grafikos, Grafinio dizaino, Interjero dizaino, Keramikos, Kostiumo dizaino, Monumentaliosios tapybos ir scenografijos, Paminklotvarkos, Piešimo, Skulptūros, Tapybos, Tekstilės, UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros, Kalbų mokymo ir Dailės edukacinis centrai), Klaipėdos (Grafinio dizaino, Interjero dizaino, Vizualinio dizaino, Šiuolaikinio meno ir medijų programos), Kauno (Architektūros, Grafikos, Grafinio dizaino, Humanitarinių mokslų, Interjero dizaino, Keramikos ir porceliano, Dizaino, Skulptūros, Stiklo meno ir dizaino, Tapybos, Tekstilės katedros, Piešimo studija), Telšių (Dailės pagrindų ir teorijos, Metalo plastikos, Dizaino katedros). Studijos 3 pakopų: pagrindinės (bakalauro), aukštosios (magistro), doktorantūros: dailės ir dizaino meno bei menotyros (dailėtyros). Turi biblioteką, muziejų, leidyklą, spaustuvę, parodų sales Titanikas, galeriją Akademija, juvelyrikos galeriją ARgenTum, tekstilės galeriją Artifex, Anastazijos ir Antano Tamošaičių galeriją Židinys, parodų erdvę 5 MILLS (visi Vilniuje), Telšių galeriją, Nidos meno koloniją, studiją Tarptautiniame menų miestelyje (Cité Internationale des Arts) Paryžiuje, administruoja Panemunės pilį.

Vilniaus dailės akademijos Naujieji rūmai (tuometinio LSSR dailės instituto mokomasis korpusas, 1981; architektai V. Brėdikis, V. Nasvytis ir kiti)

Kildinama iš vadinamosios Vilniaus meno mokyklos – prie Vilniaus universiteto (Lietuvos vyriausiosios mokyklos) veikusių Architektūros (1793–1832), Tapybos (1797–1832), Skulptūros (1803–26) ir Raižybos (1805–32) katedrų. 1940 vietoj Vilniaus universiteto (Stepono Batoro universiteto) Dailės fakulteto (veikė 1919–39) įkurta Vilniaus dailės mokykla (nuo 1941 – Vilniaus dailės akademija; 1941–43 direktorius V. Vizgirda). 1943 vokiečių okupacinės valdžios uždaryta, 1944 atkurta ir perorganizuota į Vilniaus dailės institutą su Tapybos, Grafikos ir Skulptūros skyriais; 1945 įkurtas Architektūros skyrius. 1951 institutą sujungus su Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutu įsteigtas LSSR dailės institutas; 1990 institucijai grąžintas Vilniaus dailės akademijos vardas. 1991 vietoj Vilniaus dailės akademijos Kauno pramoninės dailės fakulteto įkurtas Kauno dailės institutas, 2002 jis tapo Vilniaus dailės instituto padaliniu. 1994 įkurtas Dailėtyros institutas, 2007 – Dizaino inovacijų centras. Vilniaus dailės akademijos rektoriai: M. Bulaka (1945), V. Jurkūnas (1945–53), V. Mackevičius (1953–74), V. Gečas (1974–88), V. Brėdikis (1988–94), A. Šaltenis (1994–2004), A. Butrimas (2004–11), Audrius Klimas (2011–19), Ieva Skauronė (nuo 2019).

Vilniaus dailės akademijos Naujieji rūmai (tuometinio LSSR dailės instituto mokomasis korpusas, 1981; architektai V. Brėdikis, V. Nasvytis ir kiti)

Lietuvos dailės institutas; Kauno dailės institutas

1310

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką