Vilniaus dailės draugija

Vlniaus dails draugijà, dailės organizacija, 1908–1915 veikusi Vilniuje. Susikūrė iš Vilniaus dailės būrelio (įkurtas 1901), vienijo lietuvių, lenkų, rusų, žydų, baltarusių dailininkus. Kasmet pavasarį rengė parodas (iš viso 7), jose dalyvavo ir kitose šalyse gyvenantys arba studijuojantys (Varšuvoje, Krokuvoje, Sankt Peterburge, Miunchene, Paryžiuje) dailininkai. Vilniaus dailės draugija turėjo dailės mokyklą (veikė 1913–1914), rengė meno kūrinių loterijas, aukcionus, paskaitas, literatūros vakarus. 20 a. pradžioje Vilniaus kultūriniame gyvenime Vilniaus dailės draugija suvaidino reikšmingą vaidmenį – visuomenei pristatė naujausias dailės kryptis. Pirmininkas – Vilniaus miesto burmistras M. Węsławskis. Žymesni nariai: L. Antokolskis, J. Balzukevičius, M. K. Čiurlionis, S. Fleury, P. Rimša, I. Rybakovas (1870–po 1940, vicepirmininkas), A. Žmuidzinavičius.

2271

L: Vilniaus dailės draugija 1908–1915 / sud. L. Laučkaitė, R. Rutkauskienė Vilnius 1999.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką