„Vilniaus kanklės“, „Kanklės“, lietuvių muzikos ir teatro mėgėjų draugija. Veikė 1905–08 Vilniuje. Įkurta G. Landsbergio-Žemkalnio (pirmasis valdybos pirmininkas), J. Vileišio, K. Puidos iniciatyva. Turėjo teatro trupę, mišrų chorą, biblioteką, skaityklą, įgyjamų dramos ir muzikos veikalų fondą. Rengė dramos ir muzikos spektaklius, koncertus, minėjimus, gegužines, religines ir kitas šventes. 1906 pastatė M. Petrausko operetes Kaminkrėtys ir malūnininkas, Adomas ir Ieva, pirmąją lietuvių operą Birutė, 12 pjesių (daugiausia lietuvių autorių). Choras koncertuose dainuodavo daugiausia harmonizuotas lietuvių liaudies, V. Kudirkos, M. Petrausko, M. K. Čiurlionio dainas, atlikdavo užsienio kompozitorių kūrinių. Muzikiniuose spektakliuose dalyvavo K. Petrauskas, S. Audėjus, M. Šlapelienė, G. Landsbergis, A. Žmuidzinavičius, V. Putramentas, K. Puida. 1906 pradžioje draugija surengė dainininko K. Petrausko neviešą koncertą Vilniuje. Spektaklių ir koncertų surengė Švenčionyse, Jonavoje, Kybartuose, Ukmergėje. Muzikiniuose spektakliuose ir koncertuose talkino Vilniaus lietuvių savitarpinės pašalpos draugijos, Vilniaus lenkų draugijos Łutnia chorų dainininkai. Spektaklius režisavo G. Landsbergis. Chorui vadovavo M. Petrauskas (1905–06), L. Vainikonis (1906), A. Kazėnas (1906–07), M. K. Čiurlionis (1907–08; jam diriguojant Vilniuje 1908 05 30 pirmą kartą atlikta kantata De profundis); dar dirigavo Geringas (Šv. Jonų bažnyčios vargonininkas), S. Šimkus, M. K. Čiurlionis (visi 1906), J. Tallat Kelpša (1907).

1352

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką