Vilniaus mokytojų namai

Vlniaus mókytojų nama, kultūros ir švietimo centras. Sudaro sąlygas tobulintis pedagogams, reikštis meno sričių atstovams ir kitai švietėjiškai kultūrinei veiklai.

Veikla

Vilniaus mokytojų namai organizuoja įvairias šventes, kalendorinių ir valstybės dienų minėjimus, koncertus, festivalius, spektaklius, performansus ir kitus renginius, edukacines programas, kalbų mokymo kursus, rengia parodas, administruoja (nuo 2006) Šv. Kotrynos bažnyčią (bažnyčioje vyksta dalis Vilniaus mokytojų namų organizuojamų renginių ir koncertų). Per metus surengiama apie 600 įvairių renginių: koncertų, vakarų, festivalių, švenčių, iš jų pagrindiniai – tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis Tai – , rudens gėrybių paroda Sodo kraitė, šventė visai šeimai Lik sveika, Kalėdų eglute, vaikų darbelių labdaros mugė Angelų vaikai – su meile Jums. Yra skaitykla.

Vilniaus mokytojų namuose veikia mėgėjų meno kolektyvai, pomėgių klubai, draugijos. Mėgėjų meno kolektyvai: moterų choras Aidas (įkurtas 1958), berniukų ir jaunuolių choras Ąžuoliukas (įkurtas 1959), literatūrinis-vokalinis ansamblis Svetoč (įkurtas 1961), tautiškos muzikos ansamblis Vilnija (įkurtas 1963), liaudiškos muzikos ansamblis Kankleliai (įkurtas 1969), vyrų choras Vytis (įkurtas 1974), klasikinio šokio kolektyvas Nuotaika (įkurtas 1985), mišrus senjorų choras Versmė (įkurtas 1985), folkloro ansambliai Krivūlė (įkurtas 1985) ir Srauna (įkurtas 2004), žemaičių folkloro ansamblis Tyklė (įkurtas 1995), akordeonų orkestras Consona (įkurtas 1997), romansų ansamblis Juodoji rožė (įkurtas 1997), vaikų ir jaunuolių folkloro ansamblis Reketukas (įkurtas 2000), mišrus choras Bel Canto (įkurtas 2009), liaudiškų šokių kolektyvas Šoktinis (įkurtas 2009), Tarptautinis Vilniaus choras The Garfunkels (įkurtas 2023). Pomėgių klubai: Mokytojo Balio Petrulionio turistų klubas (įkurtas 1951), Ksaveros Vaištarienės sveikatingumo klubas (įkurtas 1991), Vilniaus kupiškėnų klubas (įkurtas 1991), klubas Pasidainavimai su Veronika (įkurtas 2004), muzikos klubas Vienišas vilkas, mokytojų senjorų klubas Svetoč (įkurtas 1974), moterų bendrystės klubas NeVienos ir kiti. Draugijos: Vilniaus žemaičių kultūros (įkurta 1989), Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros bei kitos.

Istorija

Įsteigti 1946 (tuo metu vadinti Respublikiniais mokytojų namais). Steigėja – Švietimo, aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų darbuotojų profsąjunga, nuo 1993 – Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Nuo 2003 Vilniaus mokytojų namai priklauso Lietuvos kultūros centrų asociacijai.

1946 pradėjo veikti vaikų saviveiklos kolektyvai, suaugusiųjų choras, tautinių ir plastikos šokių rateliai, fotografų, solistų, akordeonistų, bajanistų būreliai. 1948–1961 rodyti filmai. Nuolat kūrėsi nauji meno ir pomėgių kolektyvai. 1989 buvo įkurta pirmoji Lietuvoje savaitgalio estetinio lavinimo mokyklėlė. 1991–2014 veikė Danijos kultūros institutas. 1991 įkurtos Vartų galerija, Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykla, surengta pirmoji paroda-mugė Sodo kraitė, 1993 įsteigtas Valstybės institucijų kalbų centras. 1998–2005 rengtos Lietuvos regionų dienos. 2003 įsteigta Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija. Nuo 2004 kartu su Vilniaus miesto savivaldybe ir Mokyklų tobulinimo centru Vilniaus mokytojų namai įgyvendino Europos Sąjungos remiamą pedagogų profesinės kompetencijos plėtros projektą; tuo tikslu įsteigtas Mokymosi ir informacijos centras (veiklą pradėjo 2005) kas mėnesį rengė seminarus aktualiomis švietimo ir visuomenės temomis, veikė pedagogų saviugdos ir savitarpio pagalbos grupės, tėvų grupės (konsultuota, kaip spręsti konfliktines situacijas, valdyti krizes, efektyviau bendradarbiauti su mokykla). 2005–2008 leistas pedagoginis žurnalas Vilniaus mokykla (išėjo 12 numerių). 2011 surengta jaunųjų rašytojų literatūros šventė Literatūrinės Vilniaus slinktys (išleistas ir kūrybos almanachas).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką