Vilniaus popiežiškoji kunigų seminarija

Vlniaus pópiežiškoji kunig seminãrija (lot. Pontificium seminarium Vilnensis), katalikų aukštoji mokykla, rengusi dvasininkus. Įsteigta 1582 popiežiaus Grigaliaus XIII iniciatyva ir lėšomis.

Buvo skirta mokyti katalikų teologijos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rusų, baltarusių ir ukrainiečių klierikus. Seminarijoje studijavo ir klierikai iš Švedijos, Gotlando, Norvegijos, Danijos, Rusijos, Livonijos, Vengrijos. Mokėsi ir lietuviai klierikai: 1590 buvo 4 lietuviai iš 35 klierikų, 1632 – 11, 1651 – 16 (iš 25).

Iš pradžių seminarijai vadovavo jėzuitai, nuo 1773 – bazilijonai. Paskaitos vyko Vilniaus universitete, buvo studijuojama filosofija ir katalikų teologijos disciplinos, mokslas truko 3–4 metus. Vilniaus popiežiškoji kunigų seminarija likviduota dėl lėšų stokos 1798 Napoleonui I užėmus Popiežiaus sritį.

Seminariją yra baigę M. S. Slavočinskis, Žemaičių vyskupas A. Horainas ir kiti.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką