Vilniaus regioninis valstybės archyvas

Vlniaus regiòninis valstýbės archỹvas, 1996–2016 Vlniaus apskritiẽs archỹvas, Vilniaus ir Utenos apskričių institucijų dokumentus sauganti įstaiga. Yra Vilniuje.

Struktūra

Archyve yra Dokumentų valdymo priežiūros, Dokumentų saugojimo ir apskaitos, Dokumentų naudojimo skyriai. Veikia archyvo Utenos filialas.

Veikla

Archyvas kaupia, saugo, tiria ir populiarina dabartinėse Vilniaus ir Utenos apskričių teritorijose veikusių ir veikiančių valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių, nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ir fizinių asmenų perduotus istorinę, kultūrinę ir praktinę reikšmę turinčius veiklos dokumentus, užtikrina jų išsaugojimą, visuomenės priėjimą prie jų, prižiūri valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių veiklos dokumentų valdymą, teikia metodinę ir praktinę pagalbą juridiniams ir fiziniams asmenims, vykdo dokumentų paiešką, pagal saugomus dokumentus rengia pažymas, išrašus, kitus dokumentus juridiniams faktams patvirtinti.

Vilniaus regioninio valstybės archyvo pastatas

Dokumentų fondai

Vilniaus regioninio valstybės archyvo saugykloje

Archyvo Vilniaus saugyklose saugomi 1576 dokumentų fondai. Juose yra apie 642 000 apskaitos vienetų, įrašytų į 2635 apyrašus. Dokumentai sudaro du kompleksus. Sovietinio laikotarpio (1940–1941 ir 1944–1990) dokumentų kompleksas apima buvusių Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės, Vilniaus apskričių ir joms priklausiusių valsčių, Širvintų miesto ir rajono, Ukmergės miesto ir rajono, Eišiškių, Naujosios Vilnios, Nemenčinės, Pabradės, Smėlių, Šalčininkų, Švenčionėlių, Švenčionių, Trakų, Vievio rajonų vietinės valdžios ir savivaldos, teisėtvarkos institucijų, įvairių sričių įstaigų ir įmonių veiklos dokumentus. Nepriklausomybės laikotarpio (nuo 1990) dokumentų kompleksas apima šio laikotarpio Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės, Vilniaus rajonų savivaldybių ir Vilniaus miesto vietinės valdžios ir savivaldos, teisėtvarkos institucijų, įvairių sričių įstaigų ir įmonių veiklos dokumentus.

Saugomi ir asmenų fondai (Mišos Jakobo, Juozo Kondrato, Vlado Minderio, Juozo Naviko, Balio Šileikio, Žybarto Simonaičio ir kitų).

Utenos filiale saugomi 968 fondai. Juose yra 252 606 apskaitos vienetai, įrašyti į 1419 apyrašų. Dokumentai sudaro du kompleksus. Sovietinio laikotarpio (1940–1941 ir 1944–1990) dokumentų kompleksas apima buvusių Anykščių, Utenos, Zarasų, dalies Širvintų ir Ukmergės apskričių, Anykščių, Dusetų, Dūkšto, Ignalinos, Kavarsko, Molėtų, Troškūnų, Utenos ir Zarasų rajonų teritorijoje veikusių vietinės valdžios ir valdymo, teismų, kitų valstybės, visuomeninių ir kooperatinių institucijų veiklos dokumentus. Nepriklausomybės laikotarpio (nuo 1990) dokumentų kompleksą sudaro Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijose bei Visagine veikusių ar veikiančių vietinės valdžios, teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijų dokumentai.

archyvo Utenos filialo pastatas

Vadovai

Vilniaus regioninio valstybės archyvo direktorius Virgilijus Morosas (nuo 2017).

Istorija

1996 04 01 įkurtas Vilniaus apskrities archyvas. Jam perduoti likviduoto Švenčionių apygardos archyvo dokumentų fondai. 1997 06 28–2006 09 02 Ukmergėje veikė archyvo filialas.

2017 01 01 Vilniaus apskrities archyvas pavadintas Vilniaus regioniniu valstybės archyvu, jo filialu tapo prijungtas Utenos apskrities archyvas (įkurtas 1997, į jį buvo perkelti likviduoto Ukmergės apygardos archyvo Anykščių, Molėtų, Utenos ir Zarasų rajonų dokumentų fondai).

-Švenčionių apygardos archyvas; -Utenos apskrities archyvas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką