„Vilniaus rytojus“, iliustruotas politikos, visuomenės ir literatūros laikraštis, 1928–37 ėjęs Vilniuje. Įsteigtas sujungus laikraščius Vilniaus aidas, Dirva ir Kelias. Uždarius laikraštį 1937–38 vietoj jo ėjo daugiau kaip 20 pavadinimų vienkartiniai leidiniai. Išėjo 874 numeriai.

Dažnumas

1928–29 leistas kartą, 1930–37 – du kartus per savaitę.

Leidėjai ir redaktoriai

Leido Laikinasis Vilniaus lietuvių komitetas. Oficialusis leidėjas ir redaktorius J. Navikas, faktiškasis redaktorius V. Budrevičius.

Turinys

Ragino lietuvius saugoti kultūrą, tautiškumą, ginti savo teises, informavo apie Vilniaus krašto, Lietuvos, užsienio įvykius. Turėjo priedą ūkininkams Mūsų artojas (nuo 1923), vaikams Aušrelė (nuo 1932).

Bendradarbiai

Bendradarbiavo A. Bielinis, K. Čibiras, M. Gudėnas, A. Juknevičius, R. Mackonis, A. Mačionis, V. Martinkėnas, M. Untulis ir kiti.

Represijos

Lenkų valdžia persekiojo laikraštį – cenzūruodavo, konfiskuodavo numerius, oficialiajam redaktoriui skirdavo baudas, sodindavo į kalėjimą.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką