„Vilniaus žinios“, politikos, visuomenės ir literatūros laikraštis, 1904 12 23–1909 03 17 ėjęs Vilniuje. Pirmasis dienraštis lietuvių kalba.

Turinys

Skelbė pasaulio, Lietuvos naujienas, žinias apie lietuvių gyvenimą Jungtinėse Amerikos Valstijose, Prūsijoje, Latvijoje, Rusijoje. Spausdino straipsnius apie visuomeninį, politinį, kultūrinį gyvenimą, grožinius kūrinius, vertimus, literatūros ir meno kritiką. Kėlė socialinius, krašto autonomijos, pilietinių teisių reikalavimus, skleidė tautinės vienybės idėją, telkė lietuvių inteligentus. Suformulavo Didžiojo Vilniaus Seimo idėją ir daug prisidėjo jį organizuojant. Kovojo su mokyklų rusifikacija ir bažnyčių polonizacija, rūpinosi lietuvių kalbos gryninimu ir norminimu.

Vilniaus žinių 1904 Nr.2 pirmas puslapis

Leidėjai ir redaktoriai

Įsteigė ir iki 1907 leido P. Vileišis, nuo 1907 – J. Vileišis ir kiti.

Redaktoriai: P. Vileišis (1904), P. Višinskis (1904), J. Kriaučiūnas (1904–06), K. Puida (1906), J. Tumas-Vaižgantas (1906–07), J. Vileišis (1907–09).

Bendradarbiai

Bendradarbiavo J. Basanavičius, J. Biliūnas, M. Biržiška, P. Dailidė, J. A. Herbačiauskas, J. Jablonskis, K. Jasiukaitis, K. Jurgelionis, V. Kapsukas, P. Klimaitis, G. Landsbergis-Žemkalnis, P. Mašiotas, S. Matulaitis, G. Petkevičaitė-Bitė, O. Pleirytė-Vaidilutė, A. Smetona, K. Stiklius, Šatrijos Ragana, I. Šlapelis, A. Vienuolis, V. Zubovas, Žemaitė ir kiti.

Kiti duomenys

Platintas Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Suomijoje, Rusijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Išėjo 1175 numeriai. Tiražas apie 6000 egzempliorių (1904), 3000 egzempliorių (1906).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką