„Vilniaus žodis“, Vilniaus krašto lietuvių politikos, visuomenės ir literatūros laikraštis, 1929–39 ėjęs Vilniuje. Leistas vietoje laikraščio Vilniaus šviesa (1928–29). Išėjo 372 numeriai.

Dažnumas

Iš pradžių ėjo 1–2, 1934–36 – 3 kartus per mėnesį, nuo 1936 – savaitraštis.

Turinys

Rašė kultūros, švietimo, socialiniais klausimais, ragino saugoti lietuvių tradicijas, kultūrą, kalbą, spausdino lietuvių rašytojų kūrinius, straipsnius apie Lietuvos istoriją, informavo apie svarbiausius Vilniaus krašto, Lietuvos ir pasaulio įvykius.

Priedai

Turėjo mėnesinius priedus Kūryba ir kritika, Ūkininko žodis.

Bendradarbiai

Bendradarbiavo J. Cicėnas, V. Čepulytė, K. Čibiras, A. Dundulis, V. Kairiūkštis, P. Karazija, M. Krinickaitė, V. Martinkėnas, B. Untulis, M. Untulis, A. Valaitis, A. Žukauskas ir kiti.

Leidėjai ir redaktoriai

Oficialiai leido ir redagavo J. Murinas (1929–30), A. Birinčikas (1930–31), J. Latvys (1931–38), faktiškai redagavo D. Alseika, A. Krinickas, V. Žilėnas (1938–39 ir oficialiai).

Represijos

Lenkų valdžios persekiotas – konfiskuoti numeriai, redaktoriai bausti kalėjimu.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką