Bartusẽvičius Vincas 1939 06 04Bartninkų vlsč. 2020 04 21, Vokietijos lietuvių visuomenės veikėjas, pedagogas. Dr. (hum. m., 1999).

1944 su tėvais pasitraukė į Vokietiją. 1959 baigė Vasario 16 gimnaziją. 1960–66 Miuncheno ir Tübingeno universitetuose studijavo sociologiją, istoriją ir psichologiją.

1960–70 Vokietijos lietuvių studentų ateitininkų sąjungos pirmininkas, biuletenio Ateitin redaktorius, Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos veikėjas, laikraščio Jaunimo žodis redaktorius (iki 1967).

1967–74 dėstė Vasario 16 gimnazijoje; 1968–74 gimnazijos kuratorijos reikalų vedėjas; 1982–2010 Fondo Vasario 16 gimnazijai remti vicepirmininkas.

Vokietijos lietuvių bendruomenės veikėjas, 1968–74 ir 1978–2011 bendruomenės Tarybos narys, 1980–81 ir 1982–2010 Valdybos narys ir vicepirmininkas, 1968–87 Valdybos reikalų vedėjas, 1967–68 ir 2003–09 Informacijų redaktorius, nuo 2010 bendruomenės garbės pirmininkas.

Nuo 1974 mokytojavo, 1981–2003 dar ir dėstė Reino krašto-Pfalco policijos mokykloje. Reino krašto-Pfalco istorijos ir visuomenės mokslo mokytojų sąjungos vienas steigėjų (1982).

Nuo 1981 Lietuvių kultūros instituto vedėjas, instituto metinių mokslinių konferencijų organizatorius ir vedėjas, instituto leidinių Suvažiavimo darbai, Leidiniai redaktorius. 1990 Lietuvių kultūros instituto Vajaus vaistai Lietuvai iniciatorius ir organizatorius.

Tyrė lietuvių išeivijos, Vokietijos lietuvių bendruomenės, Lietuvos raidos 20 a. pabaigoje problemas.

Knygos 50 Europos lietuviškųjų studijų savaičių: medžiaga Europos lietuviškųjų studijų savaičių istorijai (2007), Lietuviai DP stovyklose Vokietijoje 1945-1951 (2012).

Gedimino ordino Riterio kryžius (1999).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką