Bazilẽvičius Vincas (slap. Taučius) 1914 05 12Šeštokai 1999 04 24Kaunas, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas. Mokytojas, vertėjas. Dimisijos pulkininkas leitenantas (1999, po mirties).

Nuo 1933 studijavo Vytauto Didžiojo universitete. 1934–35 laikraščio Pavasaris faktiškasis redaktorius. Birželio sukilimo (1941) dalyvis. 1942 baigė Vilniaus universitetą (prancūzų kalbą ir literatūrą). 1940–44 mokytojavo Marijampolėje, nuo 1944 – Kaune. 1945 rudenį įsitraukė į Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui judėjimą. Dalyvavo V. Selioko įkurto Informacinio centro veikloje. Nuo 1947 pradžios buvo Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio Leidybos skyriaus vedėjas. Nuo 1947 rudens Sąjūdžio prezidiumo narys.

Vincas Bazilevičius

Redagavo Sąjūdžio dokumentus: Nežinomo lietuvio skundą […], Memorandumą (signataro Taučiaus slapyvardžiu) Jungtinių Tautų bei Keturių Tarybai Paryžiuje, laišką popiežiui. Buvo Tauro apygardos laikraščio Laisvės žvalgas redaktorius.

1948 02 04 Kaune suimtas, kankintas. 1948 07 21 nuteistas kalėjo Norilsko ir Čiūnos lageriuose. 1957 grįžo į Lietuvą. 1957–58 dirbo Valstybinėje grožinės literatūros leidykloje, Kauno viešojoje bibliotekoje. Dėl KGB nuolatinio persekiojimo buvo priverstas pakeisti profesiją: nuo 1958 Kaune dirbo sandėlininku, kitą darbą. Po 1965 nustota persekioti, leista apsigyventi Kaune. Aktyviai dalyvavo Lietuvos atgimimo judėjime, rašė į spaudą.

1948 išvertė H. de Balzaco romaną Tėvas Gorijo (1949; kalinamo vertėjo pavardė nenurodyta), parašė atsiminimus Mirties karuselėje (2000).

Karys savanoris (1999, po mirties).

Taučius; -Vincas Bazilevičius

888

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką