Martinknas Vincas 1907 01 12Ignalina 1997 12 04Vilnius, Vilniaus krašto visuomenės veikėjas, pedagogas, istorikas. J. L. Martinkėno tėvas.

1935 baigė Vilniaus universitetą. 1928–35 Vilniaus lietuvių studentų sąjungos narys, pirmininkas. 1932–39 dėstė istoriją ir lietuvių kalbą Vytauto Didžiojo gimnazijoje Vilniuje. 1939–40 A. Mickevičiaus lenkų gimnazijos Vilniuje Lietuvos istorijos mokytojas ir direktoriaus pavaduotojas. 1941–44 Vilniaus lietuvių 3 gimnazijos direktorius. 1945 mobilizuotas į SSRS kariuomenę kovėsi fronte. 1946–50 dėstė Vilniaus pedagoginiame institute, buvo Visuotinės istorijos katedros vedėjas, Istorijos fakulteto dekanas.

Vincas Martinkėnas

1950–58 Vilniaus vidurinių mokyklų istorijos mokytojas. 1958–71 dirbo Mažosios lietuviškosios tarybinės enciklopedijos (3 tomai 1966–71) redaktoriumi. 1971–82 LSSR mokslų akademijos ir Vilniaus universiteto bibliotekų rankraštynų neetatinis bibliografas, dokumentų aprašinėtojas. Nuo 1926 rašė į Vilniaus lietuvišką periodinę spaudą. Iš lenkų kalbos išvertė E. Orzeszkowos romaną Prie Nemuno (Nad Niemnem 1958) ir teisininko M. Römerio dienoraščio dalį (1990–92 paskelbė Kultūros barų 27 numeriuose). Svarbiausi veikalai: Vilniaus krašto lietuviškos mokyklos ir skaityklos 1919–1939 metais (1989), Vilniaus ir jo apylinkių čiabuviai (1990).

Gedimino ordino Komandoro kryžius (1997).

415

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką